Novoročný príhovor primátora mesta Košice

Vážení rodičia,

v mene primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka Vám chceme popriať úspešný rok 2023, veľa zdravia, radosti a rodičovskej hrdosti.

Príhovor primátora mesta Košice pri príležitosti nového roka nájdete v prílohe.

S úctou,

A. Suchan

Príhovor primátora mesta Košice

Návrat hore