Zber papiera 20.5. – 24.5.2024

Zber papiera sa v našej škole sa usktoční v dňoch od 20.5. do 24.5.2024. Odvážený a zviazaný papier odovzdajte vašej triednej pani učiteľke vo vopred dohodnutom čase.

Zber papiera 20.5. – 24.5.2024 Read More »