Riaditeľské voľno dňa 14.9.2021

Riaditeľ ZŠ Starozagorská 8 Košice týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 14.9.2021 (utorok) z dôvodu organizačného …

Riaditeľské voľno dňa 14.9.2021 Čítajte viac »