Verejné obstarávanie

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA: Základná škola Starozagorská 8, 040 23 Košice

IČO: 31985921

DIČ: 2020960744

ZASTÚPENÁ: PaedDr. Alexander Suchan

Základná škola Starozagorská 8, Košice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Verejné obstarávanie rok 2013 od 1. 7.2013 

Nadlimitné zákazky
Podlimitné zákazky
Zákazky podľa paragrafu 9 ods. 9
Prieskum trhu 

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA pre zákazku Výmena okien

postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so  zákonom

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

 

Dňa 28.7.2021 bola vyhlásená zákazka „Výmena okien“ prostredníctvom systému na elektronizáciu verejného obstarávania Eranet s termínom predloženia ponúk do 11.8.2021 do 08:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

 

Košice, 28.7.2021

 

 

 

 

 

Výmena okien a dverí


Dňa 4.8.2020 bola vyhlásená zákazka „Výmena okien a dverí“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 12.8.2020 do 08:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese 
https://sss.eranet.sk/.


Výzva na predloženie ponuky                                Číslo 13/2020

 

    Názov predmetu zákazky:  

Odstránenie nedostatkov v ŠJ maľbou chodby pri kuchyni

 


Ponuka k prieskumu trhu

Potvrdenie o obhliadke

 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:

Alexander Suchan, email: riaditel@zsstarozagorska.sk 

Pracovný kontakt pre vysvetlenie výzvy na predloženie ponuky:

PaedDr. Alexander Suchan, riaditeľ školy, 055/7894189, 0911 982 113, riaditel@zsstarozagorska.sk

E -mail pre podanie ponuky riaditel@zsstarozagorska.sk

 


Oprava učební fyziky a biológie

Dňa 13.7.2020 bola vyhlásená zákazka „Oprava učební fyziky a biológie“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 28.7.2020 do 08:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese 
https://sss.eranet.sk/.

 

Vybavenie a nábytok do odborných učební

Dňa 08.07.2020 bola vyhlásená zákazka „Vybavenie a nábytok do odborných učební“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 20.07.2020 do 08:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.


Výmena okien a presklenej steny ZŠ Starozagorská 8, Košice

Dňa 04.06.2020 bola vyhlásená zákazka „Výmena okien a presklenej steny“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 18.06.2020 do 08:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

Oprava časti strechy na trakte C ZŠ Starozagorská 8, Košice

Dňa 22.4.2020 bola vyhlásená zákazka „Oprava časti strechy na trakte C ZŠ “ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 4.5.2020 do 8:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese 
https://sss.eranet.sk/.

 

 

Výmena okien v telocvičniach ZŠ Starozagorská 8, Košice

Dňa 07.05.2019 bola vyhlásená zákazka „„Výmena okien v telocvičniach ZŠ Starozagorská 8, Košice“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 20.5.2019 do 9:00 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese 
https://sss.eranet.sk/.

 

 

Rekonštrukcia cvičebného priestoru

Dňa 08.04.2019 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia cvičebného priestoru“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 26.04.2019 do 9:00 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese 
https://sss.eranet.s

 


Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru  

Dňa 04.04.2019 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 24.04.2019 do 9:00 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese 
https://sss.eranet.sk/.

 

 

 

 


Hygienický náter stropu kuchyne školskej jedálne.

Zverejnené dňa: 27.11.2013

Plánovaný dátum zadania zákazky: 4.11.2013

Výsledok: Kodrestav, sro.

Objednávka

 

Verejné obstarávanie rok 2014 od 1. 1.2014

Nákup mrazených rýb.

Zverejnené dňa: 31.1.2014

Plánovaný dátum zadania zákazky: 11.2.2014

Výsledok: INMEDIA, spol. s r.o.

Rámcová dohoda

 

 

 

PrílohaVeľkosť
2020-13- Ponuka k prieskumu trhu - Hygienická maľba chodby pri kuchyni (meno uchadzaca).pdf198.2 KB
Príloha č.2_Potvrdenie o obhliadke _Maliarske práce.pdf498.18 KB