Testovanie 21.1. – 24.1.2021 na našej škole

Vážení rodičia,

na našej škole (vstup do CVČ) bude v dňoch 21.1.-24.1. 2021 zriadené odberné miesto v časoch:

Štvrtok – 16,00 – 20,00 hod.

Piatok – 16,00 – 20,00 hod.

Sobota – 9,00 – 17,00 hod.

Nedeľa – 9,00 – 17,00 hod.

Pre zjednodušenie registrácie testovaného využite prihlasovací formulár zverejnený na stránke http://koronaregistracia.kosice.sk

Uvedené online registrovanie má za účel zrýchliť samotný proces testovania a jeho výsledok bude testovanému oznámený sms správou. Preto je dôležité pre tento spôsob vyhodnotenia testu použitie Vášho mobilného telefónu.

Na požiadanie bude možné výsledok testu vyhotoviť aj v papierovej podobe.

Spomenutá aplikácia neslúži na rezervovanie času odberu testovaného, slúži len na skrátenie času testovania.

Ďalšie podrobnosti sa môžete dozvedieť na webovej stránke mesta.

Návrat hore