Talentové skúšky – ZUŠ (el. pracovisko Starozagorská 8)

Milí záujemcovia o štúdium.

Pozývame Vás na talentové skúšky hudobného odboru ZUŠ.

Základná umelecká škola Bernolákova 26 vyučuje v priestoroch ZŠ Starozagorská 8 nasledovné nástrojové obsadenie hudobného odboru:

  • KLAVÍR
  • SPEV
  • ZOBCOVÁ FLAUTA
  • AKORDEÓN

Termín konania talentových skúšok: 19.5.2022 v čase 15:00 – 18:00

Miesto konania talentových skúšok: Bernolákova 26, Košice

Podmienky účasti: Na talentových skúškach sa môže zúčastniť iba dieťa , ktoré ku 31.12.2021 vrátane, dovŕšilo vek 5 rokov.

Termín ukončenia zasielania elektronických prihlášok je 16.5.2022.

Prihlášku je potrebné odoslať aj vytlačiť.

Uchádzač prinesie na skúšky vytlačenú a zákonným zástupcom podpísanú prihlášku.

Link na elektronickú prihlášku: Elektronická prihláška

Návrat hore