Škola pod orechom

Cieľom projektu je rekonštrukcia a revitalizácia priestoru zeleného átria školy s polyfunkčným využitím, aj za účelom možnosti využívania vonkajších priestorov pri vyučovaní a počas prestávok. Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Fondu zdravia mesta Košice, neinvestičného fondu. Týmto projektom plánujeme odstránenie náletových alergénnych drevín a buriny; prerezávku prestarnutých a poškodených drevín; úpravu fontánky; rekonštrukciu schodiska v svahu; vytvorenie hriadok a cestičiek a výsadbu trvaliek a byliniek. Privítame každú pomoc.

Zmluva o poskytnutí grantu č. 27/2021

Návrat hore