Sčítanie obyvateľov ako súčasť projektu SODB 2021

Vážení rodičia,

sčítanie obyvateľov ako súčasť projektu SODB 2021 je po prvý krát v histórii realizované formou samosčítania a výlučne elektronicky. Jeho cieľom je získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné unikátne údaje o demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov. 

V meste Košice sa do dnešného dňa sčítalo 68 % obyvateľov, na sídlisku KVP zatiaľ máme sčítaných 74 % obyvateľov, čo je v porovnaní s inými mestami v SR pomerne nízky podiel. Do 31. marca 2021 by sa mali sčítať formou samosčítania všetci obyvatelia mesta vyplnením elektronického formulára za seba, osobitne za každé dieťa, príp. za každého svojho blízkeho príbuzného, ktorý nie je spôsobilý sčítať sa sám. Po tomto termíne už obyvatelia nebudú mať možnosť sčítať sa z pohodlia domova, už bude možné len asistované sčítanie na kontaktnom mieste – na miestnom úrade mestskej časti.

V záujme zabezpečenia úplnosti a správnosti sčítania obyvateľov si Vás, ktorí ste ešte tak neurobili, týmto dovoľujeme požiadať Vás o súčinnosť a nájdenie si chvíľky na vypísanie sčítacieho dotazníka na stránke: https://eso.scitanie.sk/sk 

Vyplnenie elektronického formuláru, ktoré nezaberie viac ako 10 minút je podkladom pre výpočet podielových daní – príjmov mesta od štátu v nasledujúcom desaťročnom období. Tieto príjmy mesto následne využíva na rozvoj a zlepšovanie podmienok života v meste napr. rozvoj siete školských a zdravotníckych zariadení, dopravnej infraštruktúry, budovanie oddychových zón, parkov, detských ihrísk, športovísk a mnoho ďalších súčasti života obyvateľov mesta. V prípade nízkeho počtu sčítaných obyvateľov sa znižujú aj štátne dotácie pre mesto.“

Viac informácií môžete získať na:

https://www.scitanie.sk/ako-sa-scitat

https://data.statistics.sk/sodb2021/vseobecne_video_sk_titulky.mp4

Ďakujem za pochopenie a Vašu ústretovosť.

Návrat hore