Riaditeľské voľno 29.1.2024

Riaditeľ ZŠ Starozagorská 8 Košice týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon), udeľuje na deň 29.01.2024 (pondelok) z organizačných dôvodov na zabezpečenie aktualizačného vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov našej školy – riaditeľské voľno pre žiakov 1. – 9. ročníka školy.

Riadne vyučovanie, bude pokračovať v utorok 30.01.2024. Všetci stravníci školskej jedálne sú na uvedený deň z obedov odhlásení.

PaedDr. Alexander Suchan

Návrat hore