Premiant školy

Mesto Košice každoročne oceňuje úspechy, nadanie či talent detí z materských, základných a umeleckých škôl na podujatí Mesto Košice deťom. Slávnostný akt sa konal v Kasárňach/Kulturparku 27. júna 2023. Ocenenia za mimoriadne úspechy v školskom roku 2022/2023 žiakom odovzdala námestníčka primátora a vedúca Oddelenia školstva.

Titul Premiant školy za našu školu prevzal Alan Kaszycki z 9.A, ktorý okrem vzdelávacích výsledkov reprezentoval školu v rozmanitých súťažiach. Blahoželáme!

                                                                                                                                              riaditeľ školy

Návrat hore