Potvrdenia o hmotnej núdzi a hranici životného minima

Vážení rodičia,
Žiadame rodičov žiakov v hmotnej núdzi, aby najneskôr do 25.8.2023 priniesli z ÚPSVaR potvrdenie o tom, že sú v HMOTNEJ NÚDZI alebo na hranici ŽIVOTNÉHO MINIMA.
Potvrdenie na 1. polrok 2023/2024 môžu rodičia odovzdať v kancelárii hospodárky školy v čase od 7:30 do 14:00 alebo na vrátnici školy.
Ďakujeme.

Vedenie školy

Návrat hore