Pedagógovia

PEDAGÓGOVIA

 

 Mgr. Eva Oľhavová 

 Mgr. Jana Pokorná 

 Mgr. Monika Guothová

 Mgr. Katarína Debnárová

 Mgr. Katarína Štempelová

 Mgr. Gabriela Vojteková   

 Mgr. Helena Popovičová

 Mgr. Daniela Kožejová

 Mgr. Katarína Guľašová

 Mgr. Erika Daková

 Mgr. Kvetoslava Šmajdová

 Mgr. Anna Hančová

 Mgr. Jaroslav Forgáč

 Ing. Zita Hlaučová

 Mgr. Brigita Drábiková

 PhDr. Janka Kuchárová

 Mgr. Daniela Novysedláková

 Mgr. Jozef Záhradník

 Mgr. Tibor Kollár

 Mgr. Katarína Bencková

 PaedDr. Zlatica Horňáková

 PaedDr. Mária Rimáková

 PaedDr. Viera Dudíková

 Mgr.  Alena Opltová

 PaedDr. Alexander Suchan
 

ŠKD

Zdenka Matejičeková

Mgr.Miroslav Pilčík

Mgr. Lenka Gregová

Erika Illésová

 

FOTO

VIDEO