Návšteva planetária 11.10.2023

Návšteva planetária v CVČ na Popradskej ulici bola zaujímavou akciou pre žiakov štvrtého ročníka. Prostredníctvom tejto exkurzie si naši žiaci prehĺbili a obohatili svoje vedomosti získané z hodín prírodovedy. Túto návštevu žiaci IV.A a IV.B triedy absolvovali v stredu 11.10.2023. Žiakom bol predstavený program, ktorý vysvetľuje denný a nočný pohyb telies na oblohe, zoznámili sa s hviezdnou oblohou a v závere si pozreli rozprávku Kozmix. Z planetária sme všetci odchádzali s množstvom zaujímavých informácii.

Návrat hore