Na Svätého Mikuláša…

Na Svätého Mikuláša…

V sprievode čertov i anjelikov navštívil každú triedu našej školy Svätý Mikuláš. Ak mu deťúrence pekne zaspievali, alebo zarecitovali básničku, obdaroval ich balíčkom . Šantivé čertice farbili malých nezbedníkov svojim pekelným uhlím po tvári, zatiaľ čo anjeli im rozdávali balíčky a zbierali iskričky z rozžiarených očí. 

Za balíček ďakujeme Združeniu rodičov školy .

Návrat hore