Kontaktné údaje OO PZ

Na základe rozkazu prezidenta Policajného zboru č. 55/2023  na zabezpečenie plnenia úloh v súvislosti s ochranou mäkkých cieľov (t.j. miesta s vyšším výskytom ľudí) na školách týmto zverejňujeme kontaktné údaje miestne príslušného obvodného oddelenia Policajného zboru bol pre našu školu určený kontaktný policajt:

: npráp. Mgr. Martina Kováčová, referent s UOZ OO PZ Košice sídlisko KVP, t. č.:  09619/32955, martina.kovacova3@minv.sk  z obvodného oddelenia Policajného zboru  (t.j. OO PZ Košice – Sídlisko KVP, Dénešová 53, 040 23 Košice, t.č.: 09619/32955, 055/6428560, email: ooke.kvp@minv.sk).

V prípade potreby kontaktujte uvedeného policajta telefonicky resp. mailom (v prípade mailovej komunikácie kópiu mailu prepošlite aj na: chranimedetikrpzke@minv.sk )

POZN.: O mäkkých cieľoch sa môžete dozvedieť viac napr. tu: https://civilnaochrana.org/?p=5438

Návrat hore