GDPR

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.:  Mgr. Katarína Guľášová
kontakt:
+421 55 644 09 47
oou-zo@zsstarozagorska.sk

 

Základná škola, IČO: 031985921, Starozagorská 8, 040 23 Košice ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a o doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

PrílohaVeľkosť
05. Informacie_o_spracuvani_OU_zodpovedna_osoba.pdf114.59 KB
Zasady ochrany osobnych udajov.pdf699.11 KB