GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : 
www.eurotrading.sk/zo

 

Základná škola, IČO: 031985921, Starozagorská 8, 040 23 Košice ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a o doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

PrílohaVeľkosť
Oboznamenie uchadzacov o volne prac.miesto_ZS-Strzg8KE.pdf206.68 KB
Zasady ochrany os.udajov_ZS-Strzg8KE.pdf233 KB
Ziadost dotknutej osoby na uplatnenie jej prav.pdf94.93 KB