Fullova ruža 2023 + vyhodnotenie

Aj naši žiaci sa zapojili do celoslovenskej súťaže v počítačovej grafike. Téma tohtoročnej súťaže je: “Vitajte u nás!”
Prostredníctvom svojich výtvarných diel stvárnili zaujímavé miesto v našom meste a regióne.

Odborná porota udelila spolu 55 ocenení.
Z toho: 10 zlatých ruží (ZR)
12 strieborných ruží (SR)
9 bronzových ruží (BR)
25 čestných uznaní (ČU)

V kategórii B získali
Zlatú ružu A. Zacharová a V. Uličná,
Bronzovú ružu J. Čajbík a Pham Khanh Ha,
čestné uznanie P. Tresová

V kategórii C získala
Striebornú ružu V. Béresová,
Bronzovú ružu D. Kochmanová,
čestné uznanie E. Főzőová.

                                                                                                                    Srdečne im blahoželáme

Návrat hore