Dar od spoločnosti AT&T Košice

Naša nominácia pre získanie digitálnych zariadení bola úspešná.

V spolupráci so spoločnosťou AT&T Košice a neziskovou organizáciou „Združenie rodičov a priateľov Základnej školy v Košiciach, Starozagorská 8“ pôsobiacou pri našej základnej škole, sme získali 15 zariadení pre skvalitnenie vyučovania Informatiky a iných predmetov v učebni, ale aj mimo nej, nakoľko sú medzi nimi aj prenosné laptopy. Modernejšie zariadenia postupne vystriedajú staršie PC, ktoré už majú čo to za sebou a nevyhovujú digitálnym požiadavkám dnešnej doby.

V mene našej školy chceme srdečne poďakovať spoločnosti AT&T Košice za poskytnutie zariadení a predsedovi združenia Ing. Marošovi Poliačikovi za súčinnosť pri ich preberaní a následnom darovaní škole.

Návrat hore