Aktivity ku Dňu Zeme a komiksová súťaž

Deň Zeme

I.stupeň:
 
Žiaci II.A a III.A s p.uč. Kožejovou kreslili  Zem a lepili obrázky čistej prírody, akú poznáme a chceme zachovať.  ( veľký plagát) 
Žiaci IV.A / s p.uč. Dudíkovou zbierali odpadky po okolí a projektom Zem v slnečnej sústave predstavili umiestnenie  Zeme vo Vesmíre.  
ŠKD – Žiaci NKS / III.B a IV.B /s p. Pilčíkom  pracovali s odpadovým materiálom, kde vytvárali autá, robota, závod …
 
II.stupeň: 
 
Out Door – Dvere do budúcnosti  :  Nebo plače  – poňali žiačky IX.B čisto environmentálne, pričom druhá strana dverí Multiverse v ponímaní dievčat VIII.A ponúka priestor na zamyslenie sa nad našou budúcnosťou.
Dievčatá VIII.A triedy pripravili rozhlasovú reláciu Deň  Zeme a Apríl – mesiac lesov venovanú  ochrane lesov  / p.uč. Vojteková.
Na hodinách VYV si  žiaci VIII.A a IX.B  vytvárali svoj Strom života / p.uč. Takácsová. 
 
Významu ochrany prírody, lesov a celkovo Zeme aj s jej vodným bohatstvom  boli venované aj triednické hodiny.
 

Medzinárodná komiksová súťaž s názvom Maľujeme s láskou

Aktivita v spolupráci s Výmenníkom Wuppertálska a s p. Zdenkou Košovou týkajúca sa témy environmentálnej problematiky.

Táto akcia bola pod záštitou garantky projektu pani Liu Dong  z Číny,  kde mali možnosť deti vyjadriť svoj postoj k životnému prostrediu prostredníctvom komiksu. 
Zo zúčastnených žiakov sme mali žiačku V. B triedy postupujúcu do užšieho výberu odoslaných prác na posúdenie do Pekingu. 
 
 
 

Mgr. Janette Takácsová

 

Návrat hore