Voľné pracovné miesta

 

Voľné pracovné miesta:


 

Informácia o voľnom pracovnom mieste 

V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:    Základná škola, Starozagorská 8, 040 23 Košice

 

Kategória pedagogických zamestnancov:  učiteľ/ka

 

Podkategória:  učiteľ/ka pre nižšie sekundárnevzdelávanie (II. stupeň ZŠ)

 

Študijný odbor: anglický jazyk 

 

Kvalifikačné predpoklady:  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom študijnom odbore podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

 

Požadovaná prax: - 

 

Platové podmienky: v zmysle Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (min 759 €)

 

Zoznam požadovaných dokladov: 

1.                  Žiadosť

2.                  Profesijný životopis

3.                  Súhlas so spracovaním osobných údajov

4.                  Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

 

Iné požiadavky: Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
                           Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.
                           Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý.
                           Schopnosť pracovať v tíme.

·                     analyzovanie a riešenie problémov, zodpovednosť,

·                     informačná gramotnosť

·                     individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom 

·                     organizovanie a plánovanie práce

·                     komunikácia (jednanie s ľuďmi)

·                     samostatnosť, tvorivosť

·                     pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

·                     bezúhonnosť

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e- mailom,  alebo osobne do 24.06.2019 

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:    Základná škola, Starozagorská 8, 040 23 Košice

 

Kategória pedagogických zamestnancov:  učiteľ/ka

 

Podkategória:  učiteľ/ka pre nižšie sekundárnevzdelávanie (II. stupeň ZŠ)

 

Študijný odbor: matematika - fyzika

 

Kvalifikačné predpoklady:  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom študijnom odbore podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

 

Požadovaná prax: -

 

Platové podmienky: v zmysle Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (min 759 €)

 

Zoznam požadovaných dokladov:

1.                  Žiadosť

2.                  Profesijný životopis

3.                  Súhlas so spracovaním osobných údajov

4.                  Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

 

Iné požiadavky: Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
                           Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.
                           Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý.
                           Schopnosť pracovať v tíme.

·                     analyzovanie a riešenie problémov, zodpovednosť,

·                     informačná gramotnosť

·                     individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom

·                     organizovanie a plánovanie práce

·                     komunikácia (jednanie s ľuďmi)

·                     samostatnosť, tvorivosť

·                     pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

·                     bezúhonnosť

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e- mailom,  alebo osobne do 24.06.2019 

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:    Základná škola, Starozagorská 8, 040 23 Košice

 

Kategória pedagogických zamestnancov:  učiteľ/ka

 

Podkategória:  učiteľ/ka pre primárnevzdelávanie (I. stupeň ZŠ)

 

Kvalifikačné predpoklady:  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom študijnom odbore podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

 

Požadovaná prax: -

 

Platové podmienky: v zmysle Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (min 759 €)

 

Zoznam požadovaných dokladov:

1.                  Žiadosť

2.                  Profesijný životopis

3.                  Súhlas so spracovaním osobných údajov

4.                  Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

 

Iné požiadavky: Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
                           Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.
                           Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý.
                           Schopnosť pracovať v tíme.

·                     analyzovanie a riešenie problémov, zodpovednosť,

·                     informačná gramotnosť

·                     individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom

·                     organizovanie a plánovanie práce

·                     komunikácia (jednanie s ľuďmi)

·                     samostatnosť, tvorivosť

·                     pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

·                     bezúhonnosť

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e- mailom,  alebo osobne do 24.06.2019 

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:    Základná škola, Starozagorská 8, 040 23 Košice

 

Kategória pedagogických zamestnancov:  učiteľ/ka

 

Podkategória:  učiteľ/ka pre primárnevzdelávanie (I. stupeň ZŠ) a špeciálna pedagogika/logopédia/

 

Kvalifikačné predpoklady:  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom študijnom odbore podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

 

Požadovaná prax: -

 

Platové podmienky: v zmysle Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (min 810,50 €)

 

Zoznam požadovaných dokladov:

1.                  Žiadosť

2.                  Profesijný životopis

3.                  Súhlas so spracovaním osobných údajov

4.                  Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

 

Iné požiadavky: Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
                           Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.
                           Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý.
                           Schopnosť pracovať v tíme.

·                     analyzovanie a riešenie problémov, zodpovednosť,

·                     informačná gramotnosť

·                     individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom

·                     organizovanie a plánovanie práce

·                     komunikácia (jednanie s ľuďmi)

·                     samostatnosť, tvorivosť

·                     pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

·                     bezúhonnosť

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e- mailom,  alebo osobne do 24.06.2019