Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta:

 

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:    Základná škola, Starozagorská 8, 040 23 Košice

 

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov:  učiteľ druhého stupňa základnej školy

 

Študijný odbor: učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk – anglický jazyk.

 

Kvalifikačné predpoklady:  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom študijnom odbore podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Požadovaná prax: -

 

Platové podmienky: v zmysle Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (min 998,50€).

 

Zoznam požadovaných dokladov:

1.                 

Žiadosť

2.                 

Profesijný životopis

3.                 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

4.                 

Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

 

Iné požiadavky: Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
                           Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.
                           Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý.
                           Schopnosť pracovať v tíme.

·                    

analyzovanie a riešenie problémov, zodpovednosť,

·                    

informačná gramotnosť

·                    

individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom

·                    

organizovanie a plánovanie práce

·                    

komunikácia (jednanie s ľuďmi)

·                    

samostatnosť, tvorivosť

·                    

pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

·                    

bezúhonnosť

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e- mailom,  alebo osobne do 10.07.2020 

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:    Základná škola, Starozagorská 8, 040 23 Košice

 

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov:  učiteľ druhého stupňa základnej školy

 

Študijný odbor: učiteľstvo akademických predmetov telesná a športová výchova.

 

Kvalifikačné predpoklady:  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom študijnom odbore podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Požadovaná prax: -

 

Platové podmienky: v zmysle Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (min 998,50€).

 

Zoznam požadovaných dokladov:

1.                 

Žiadosť

2.                 

Profesijný životopis

3.                 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

4.                 

Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

 

Iné požiadavky: Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
                           Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.
                           Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý.
                           Schopnosť pracovať v tíme.

·                    

analyzovanie a riešenie problémov, zodpovednosť,

·                    

informačná gramotnosť

·                    

individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom

·                    

organizovanie a plánovanie práce

·                    

komunikácia (jednanie s ľuďmi)

·                    

samostatnosť, tvorivosť

·                    

pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

·                    

bezúhonnosť

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e- mailom,  alebo osobne do 10.07.2020 

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:    Základná škola, Starozagorská 8, 040 23 Košice

 

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov:  učiteľ druhého stupňa základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 

Študijný odbor: učiteľstvo akademických predmetov matematika – fyzika a špeciálna pedagogika.

 

Kvalifikačné predpoklady:  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom študijnom odbore podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Požadovaná prax: -

 

Platové podmienky: v zmysle Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niekt. zákonov (min 1 064,50 €).

 

Zoznam požadovaných dokladov:

1.                 

Žiadosť

2.                 

Profesijný životopis

3.                 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

4.                 

Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

 

Iné požiadavky: Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
                           Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.
                           Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý.
                           Schopnosť pracovať v tíme.

·                    

analyzovanie a riešenie problémov, zodpovednosť,

·                    

informačná gramotnosť

·                    

individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom

·                    

organizovanie a plánovanie práce

·                    

komunikácia (jednanie s ľuďmi)

·                    

samostatnosť, tvorivosť

·                    

pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

·                    

bezúhonnosť

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e-mailom,  alebo osobne do 10.07.2020 

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:    Základná škola, Starozagorská 8, 040 23 Košice

 

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov:  učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ)

 

Kvalifikačné predpoklady:  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom študijnom odbore podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Požadovaná prax: -

 

Platové podmienky: v zmysle Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (min 998,50€).

 

Zoznam požadovaných dokladov:

1.                 

Žiadosť

2.                 

Profesijný životopis

3.                 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

4.                 

Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

 

Iné požiadavky: Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
                           Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.
                           Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý.
                           Schopnosť pracovať v tíme.

·                    

analyzovanie a riešenie problémov, zodpovednosť,

·                    

informačná gramotnosť

·                    

individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom

·                    

organizovanie a plánovanie práce

·                    

komunikácia (jednanie s ľuďmi)

·                    

samostatnosť, tvorivosť

·                    

pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

·                    

bezúhonnosť

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e- mailom,  alebo osobne do 10.07.2020 

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:    Základná škola, Starozagorská 8, 040 23 Košice

 

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov:  učiteľ/ka prvého stupňa základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Študijný odbor: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a štátna záverečná skúška z logopédie.

 

Kvalifikačné predpoklady:  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom študijnom odbore a na vyučovanie predmetu individuálna logopedická intervencia - podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Požadovaná prax: -

 

Platové podmienky: v zmysle Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (1 064,50€).

 

Zoznam požadovaných dokladov:

1.                 

Žiadosť

2.                 

Profesijný životopis

3.                 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

4.                 

Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

 

Iné požiadavky: Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
                           Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.
                           Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý.
                           Schopnosť pracovať v tíme.

·                    

analyzovanie a riešenie problémov, zodpovednosť,

·                    

informačná gramotnosť

·                    

individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom

·                    

organizovanie a plánovanie práce

·                    

komunikácia (jednanie s ľuďmi)

·                    

samostatnosť, tvorivosť

·                    

pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

·                    

bezúhonnosť

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e- mailom,  alebo osobne do 10.07.2020