Verejné obstarávanie

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA: Základná škola Starozagorská 8, 040 23 Košice

IČO: 31985921

DIČ: 2020960744

ZASTÚPENÁ: PaedDr. Alexander Suchan

Základná škola Starozagorská 8, Košice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Verejné obstarávanie rok 2013 od 1. 7.2013 

Nadlimitné zákazky
Podlimitné zákazky
Zákazky podľa paragrafu 9 ods. 9
Prieskum trhu

Výmena okien v telocvičniach ZŠ Starozagorská 8, Košice

Dňa 07.05.2019 bola vyhlásená zákazka „„Výmena okien v telocvičniach ZŠ Starozagorská 8, Košice“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 20.5.2019 do 9:00 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese 
https://sss.eranet.sk/.

 

Rekonštrukcia cvičebného priestoru

Dňa 08.04.2019 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia cvičebného priestoru“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 26.04.2019 do 9:00 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese 
https://sss.eranet.s

 


Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru  

Dňa 04.04.2019 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 24.04.2019 do 9:00 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese 
https://sss.eranet.sk/.

 

 

 


Hygienický náter stropu kuchyne školskej jedálne.

Zverejnené dňa: 27.11.2013

Plánovaný dátum zadania zákazky: 4.11.2013

Výsledok: Kodrestav, sro.

Objednávka

 

Verejné obstarávanie rok 2014 od 1. 1.2014

Nákup mrazených rýb.

Zverejnené dňa: 31.1.2014

Plánovaný dátum zadania zákazky: 11.2.2014

Výsledok: INMEDIA, spol. s r.o.

Rámcová dohoda