Zoznam záujmových útvarov

 

 

Zoznam záujmových útvarov v šk. r. 2020/2021

 

Názov záujmového útvaru:                                         Vedúci záujmového útvaru: 

I.                   stupeň

 

Spevácky                                                                    Mgr. D. Novysedláková

 

Čitateľsko-výtvarný                                                     PaedDr. V. Dudíková              

 

 

 

II.                stupeň


Turistický                                                                      Mgr. E.Oľhavová /od 4. ročníka/

 

Príprava na prijímacie skúšky z MAT/SJL                          Mgr. A. Hančová / Mgr. K. Guľášová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minedu.sk/vzdelavacie-poukazy/