Zmluvy, objednávky, faktúry od 30.9.2013-24.12.2014

Konkrétne Faktúry

               Objednávky

               Zmluvy

si vyberte v hlavnom menu.

PrílohaVeľkosť
Zmluva+o+nájme+249242013-TYDAM_XI.2013-VI.2014.pdf58.96 KB
Príloha+c+.1a+Podorys_TYDAM-mala+t.+4.XI_.2013-24.VI_.2014.pdf33 KB
Priloha c. 1b Podorys_TYDAM-velka t. 1.XI_.2013-27.VI_.2014.pdf33.49 KB
Priloha c. 2 - uznesenie z 17.12.2012 o TYDAMe c.483.pdf27.04 KB
Príloha+c.+3a_Vyp.prev_.nakl_._Tydam-mala_XI.2013-VI.2014.pdf23.9 KB
Príloha+č.+3b_Vyp.prev_.nakl_._Tydam-velka_XI.2013-VI.2014.pdf23.54 KB
objednavka 36-2013.pdf140.12 KB
objednavka 37-2013.pdf139.33 KB
objednavka 38-2013.pdf138.56 KB
Objednavka 33 2013.pdf138.71 KB
Objednavka 35 2013.pdf139.67 KB
Fa 34-2013_drziak0001.pdf910.64 KB
Zmluva o najme-tel. s CVC-249252013_od 1.11.2013-31.3.2014.pdf62.09 KB
Prilohy+c.+1a1b_Podorys+najmu+CVČ+1.11.2013-31.3.2014.pdf36.69 KB
Prilohy 2a - 3d_predpoklad.naklady_k_249252013.pdf169.63 KB
Priloha+c.4-+Prevádzkový+poriadok.pdf34.56 KB
Zmluva_249262013_o_najme_m._telocvicne.pdf42.31 KB
Priloha 1-graf.znaz_.249262013_3.X.a 6.XI_.2013.pdf32.62 KB
Priloha c. 2- Prevadzkovy poriadok.pdf34.55 KB
Zmluva o vypozicke-volby do samospr.kr_._MC KVP_9.11.2013.pdf37.3 KB
Priloha 1-graf.znaz_.k zmluve k vypozicke_9.XI_.2013.pdf30.68 KB
Priloha 2_vypocet prev.nakladov_249272013.pdf22.12 KB
Zmluva+o+nájme-m.tel_.+pre+SSŠ_od+1.XI_.2013-20.6.2014.pdf54.76 KB
Priloha+c.+1_Podorys+a+Specifikacia+najmu+SSŠ+1.11.2013-20.6.2014.pdf32.46 KB
Priloha+c.2-+Prevádzkový+poriadok.pdf34.56 KB
Zmluva o najme-v.tel_. s T-Systems_c.249292013.pdf55.4 KB
Priloha c.1-Podorys a specifikacia najmu T-Systems-velka t.pdf33.45 KB
Priloha c.2- Prevadzkovy poriadok.pdf34.54 KB
objednavka 39 2013.pdf139.42 KB
Objednavka 40 2013.pdf139.11 KB
Zmluva o vypozicke-volby do samospr.kr_._MC KVP_23.11.2013_Final.pdf153.91 KB
Voľby+23.11.2013_FINAL.pdf129.34 KB
Priloha 1 - graf.znaz_. pre VOLBY 23.XI_.2013.pdf208.5 KB
DOHODA+O+urovnaní+SSŠ+Sttzg8-23.9.-29.10.2013FINAL.pdf147.66 KB
Prilohy c. 1a2_23.9.2013-29.10.2013.pdf237.94 KB
Objednávka+41-2013.pdf20.99 KB
Zmluva s BRITTENom II.nadz_.podl_. c. 249332013.pdf60.98 KB
Príloha+c+.1+Podorys+a+specifikacia+najmu+BRITTEN.pdf32.03 KB
Priloha_c._2_Vypocet_prev.nakl_.-BRITTEN.pdf15.58 KB
Objednavka 42 2013.pdf139.57 KB
Objednavka 43-2013.pdf277.66 KB
Zmluva o prenajme malej telocvicne_PROSPORT_249352013.pdf49.13 KB
Priloha_c. 1-graf. znazornenie a specifikacia.pdf32.76 KB
Priloha c.2- Prevadzkovy poriadok.pdf34.54 KB
DODATOK+c.+4_zmluvy_o+nájme+nebytových+priestorov_Trakt+F+so+SSŠ.pdf54.98 KB
Priloha c. 1 - Podorys_k dodatku 4-trakt F_najom SSS.pdf52.26 KB
DODATOK+c.+1_2013+zmluvy_o+nájme+nebyt.+priestorov_Trakt+A_II.nadz_.podl_.+so+SSS.pdf46.82 KB
Objednavka 44-2013.pdf20.41 KB
DODATOK+c.+1_zmluvy_o+nájme+nebyt.+priestorov_Trakt+A_I.nadz_.podl_.+so+SSS.pdf55.67 KB
Objednavka 45-2013.pdf21.31 KB
Objednavka 46-2013.pdf21.39 KB
Objednavka 47-2013.pdf485.25 KB
Objednavka 48-2013.pdf320.01 KB
Objednavka 49-2013.pdf306.23 KB
Objednavka 50-2013.pdf292.89 KB
DODATOK c. 1_2013 _o najme telocvicne_c.249282013 so SSS.pdf39.56 KB
Objednávka_č.1-2014.pdf145 KB
objednavka c. 2 2014.pdf139.95 KB
objednavka c. 3-2014.pdf138.72 KB
ZS_Strzg8-Kolekt.zmluva_2014-2019.pdf215.29 KB
Objednavka c.5 SS-2014_ZS Strzg8KE_10.2.2014.pdf865.79 KB
dodavka-ryb.pdf81.32 KB
Objednavka c. 6 2014.pdf139.9 KB
objednavka c.7 2014.pdf140.14 KB
Objednávka c. 8 2014.pdf163.1 KB
Zmluva-odvoz odpadu_z 3.3.2014.pdf1.16 MB
Zmluva o vypozicke-volby_prezidenta_15.3.2014.pdf78.78 KB
Zmluva o vypozicke-II.kolo prezid.volieb.pdf82.44 KB
objednavka c. 9 2014.pdf140.21 KB
objednavka c. 10 2014.pdf140.37 KB
objednavka c. 112014.pdf142.5 KB
objednavka č. 12 2014.pdf139.49 KB
Zmluva o najme-tel. s CVC-249042014_od 14.4.-27.6.2014final.pdf164.43 KB
objednavka c.13 2014.pdf139.46 KB
DODATOK c. 1_2014 _o poskytovani vybr.cinnosti.pdf35.1 KB
Objednavka c. 14-2014.pdf140.28 KB
Objednavka c. 15-2014.pdf141.95 KB
Objednavka c. 16-2014.pdf138.86 KB
objednavka c. 17 2014.pdf139.14 KB
objednavka c. 18- 2014.pdf140.25 KB
Objednavka 19 2014.pdf146.58 KB
Objednavka 20 2014.pdf141.28 KB
Zmluva o vypozicke-Eurovolby_MC KVP_24.5.2014.pdf86.58 KB
Objednavka 21- 2014.pdf129.72 KB
Objednavka 22- 2014.pdf142.33 KB
Objednavka 23-2014 ZS Strzg8KE.pdf340.76 KB
Objednavka 24 - 2014.pdf139.56 KB
objednavka 25- 2014.pdf139.83 KB
Objednavka 26- 2014.pdf140.18 KB
Objednávka 27-2014.pdf20.34 KB
Objednavka 28-2014 ZS Strzg8KE_14.7.2014.pdf20.69 KB
Objednavka 29-2014_ZS Strzg8KE_15.7.2014.pdf20.36 KB
Objednávka 30.pdf123.52 KB
ZMLUVA o TZ pren. nebyt. p.249062014 z 17.7.2014.pdf45.78 KB
Prilohy Zmluvy o TZ c. 249062014.pdf2.21 MB
Objednávka 31-2014.pdf192.32 KB
Objednavka 32 2014.pdf139.62 KB
Objednavka 33 2014.pdf139.77 KB
Objednavka 34 2014.pdf138.96 KB
Objednavka 35 2014.pdf139.03 KB
Zmluva o najme-tel. s CVC_249072014.pdf58.93 KB
Priloha c. 1_Podorys a Specifikacia najmu CVČ 23.-29.9.2014.pdf36.77 KB
Prilohy 2ab_CVC_prev.nakl_.8.-29.9.2014.pdf46.31 KB
Priloha c.3- Pravidla uzivania TVZ.pdf34.63 KB
Zmluva o najme_m.tel_. so SSS_17.-30.9.2014.pdf119.04 KB
Zmluva o najme telocvicni_TYDAM_17.-30.9.2014.pdf233.54 KB
Objednavka 36 2014.pdf139.48 KB
Objednavka 37 2014.pdf140.43 KB
Objednavka 38 2014.pdf141.31 KB
Zmluva o najme_249082014-hor.tel_. s LA 11_17.-30.9.2014.pdf148.27 KB
Obednávka 39 2014.pdf142.13 KB
Objednavka 40 2014.pdf139.57 KB
Objednavka 41 2014.pdf139.9 KB
Objednavka 42 2014.pdf139.83 KB
Zmluva 249112014 a prilohy_CVC telocvicne_1.10.2014-26.6.2015.pdf224.72 KB
DODATOK c. 1 k Zml.c.249112014.pdf147.2 KB
Zmluva s prilohami 249132014 so SSS_mala t.2014-2015.pdf152.04 KB
Obednavka 43 2014.pdf138.78 KB
Objednávka 44-2014_I.polrok.pdf162.63 KB
Zmluva s T-Systems_249142014.pdf 148.68 KB
Objednavka 45- 2014.pdf139.19 KB
Zmluva s TYDAMom_249152014.pdf289.39 KB
Objednavka 46 2014.pdf139.47 KB
Objednavka 47 2014.pdf139.18 KB
Zmluva o najme-tel. s LIBA ACADEMY 11_249162014.pdf328.63 KB
Objednávka 48_2014.pdf119.43 KB
Objednavka 49 2014.pdf140.71 KB
Objednavka 50 2014.pdf138.04 KB
Objednávka 51-2014.pdf123.53 KB
Zmluva o najme malej t._ 249352014_19.11.2014-24.6.2015.pdf172.73 KB
Zmluva 249362014 s MC KVP_15.11.2014.pdf90.24 KB
Objednavka -52 2014.pdf157.02 KB
Objednavka-53 2014.pdf140.06 KB
Objednavka 54 2014.pdf140.2 KB
Objednavka 55 2014.pdf139.75 KB
Objednavka 56 2014.pdf139.98 KB
ZMLUVA č. 249372014 so SSS-VO.pdf69.48 KB
Objednávka 57-2014.pdf126.99 KB
Objednávka 58-2014.pdf126.66 KB