Zmluvy, objednávky, faktúry 12.11.2012-30.9.2013

PrílohaVeľkosť
Objednavka 49.pdf139.27 KB
Objednavka EFEKT9_VSE_15.11.2012.pdf1.55 MB
Objednavka 50.pdf139.49 KB
Objednavka 51.pdf139.61 KB
Objednavka 52.pdf137.13 KB
ZoD-Final z 21.12.2012.pdf74.67 KB
Objednavka_KODRESTAVu_53-2012.pdf652.29 KB
Objednavka 54.pdf141.22 KB
DODATOK+c.+3+a+nájme+Sukr.centrum+S-P+poradenstva+z+27.12.2012.pdf50.24 KB
Priloha c. 1_Dodatku c. 3_Podorys priestorov SCSPP_po 1.1.2013.pdf27 KB
Priloha+c.+2a_Vypocet+predpokl.+prev.+nakl._SC+ŠPP+2013+od+1.1.do+30.6.2013.pdf18.77 KB
Priloha+c.+2b_Vypocet+predpokl.+prev.+nakl._SC+ŠPP+2013+od+1.7.do+31.12.2013.pdf17.71 KB
718356701SPP-zemny plyn.pdf670.36 KB
FA_SPP_ZS Strzg8_rok 20120001.pdf1.06 MB
FA_VSE_ZS Strzg8-1.3.-31.12.2011.pdf4.05 MB
FA_SPP_ZS Strzg8_rok 2012_1. strana.pdf1.06 MB
FA_SPP_ZS Strzg8_rok 2012_2.-3.strana.pdf1.68 MB
scan_FA_VVS_III.-IX.2012_ZS StrzgKE.pdf1.87 MB
scan_Fa-TEHO_III.-XI.2012_ZS Strzg8KE.pdf6.94 MB
Zmluva+o+nájme+mala+a+velka+t.-+TYDAM_8.I.-26.VI_.2013.pdf58.44 KB
Prilohy Zmluvy c. 249102013.pdf3.56 MB
Zmluva s MOUCKom II.nadz_.podl_. c. 249112013.pdf57.02 KB
Príloha+c+.1+Podorys+a+specifikacia+najmu+MOUCKA-16.I.-19.VI_.2013.pdf33.72 KB
Priloha c. 2_Prev. naklady MOUCKA_Kurz kreslenia.pdf21.45 KB
Zmluva+249122013+o+prenájme+malej+telocvicne_M.+SAJTY_2013.pdf41.99 KB
Priloha+1+-+graf.+znaz.+ŠAJTY+22.I.-18.VI_.2013.pdf32.55 KB
Priloha+c.+2-+Prevádzkový+poriadok.pdf34.55 KB
Fak.1-2013.pdf139.51 KB
Objednavka 1 2013.pdf139.51 KB
objednavka 2 2013.pdf137.9 KB
Objednavka 03-2013_kontrola HP.pdf743.82 KB
Objednavka 4 -2013.pdf139.46 KB
Objednavka Spevnika SS2013_ZS Strzg8KE.pdf431.55 KB
Objednavka_6-2013_Haluska_hydrant.hadice.pdf386.3 KB
Objednavka_7-2013.pdf139.5 KB
Objednavka 8-2013.pdf139.33 KB
Ramcova dohoda na dodavku masa a masovych vyrobkov_ERIKsro._25.2.2013_FINAL.pdf67.26 KB
Priloha c. 1 ramcovej dohody_specifikacia tovaru_FINAL.pdf50.11 KB
Objednavka 9 - 2013.pdf139.95 KB
Objednavka c. 10-2013.pdf403.04 KB
Objednavka c 11-2013.pdf467.42 KB
Zmluva+o+nájme-v.tel_.+s+MAKOVICKYm_od+13.03.2013.pdf53.65 KB
Priloha c.1-Podorys a specifikacia najmu MAKOVICKY-velka t.pdf33.51 KB
Priloha+c.2-+Prevádzkový+poriadok.pdf34.54 KB
Zmluva+249152013+o+prenájme+malej+telocvicne_L.+LABAJOVA_2013.pdf42.08 KB
Priloha c. 1 - graf.znaz_. pre LABAJOVA 13.III_.-15.VI_.2013.pdf32.56 KB
Priloha+c.+2+-+Prevádzkový+poriadok.pdf34.55 KB
Objednavka c. 12-2013_EKO LOG_odvoz chemikalii.pdf532.02 KB
Objednavka c 13 Deratizacia_ASANARATES.pdf348.23 KB
Objednavka_sk.potrieb-14-2013.pdf24.58 KB
Objednavka c. 15-2013.pdf142.3 KB
Objednavka 16-2013.pdf84.38 KB
objednavka c.17 - 2013.pdf139.64 KB
Zmluva+BOZP+PO+a+CO+ZS+Starozagorská+2013-14.pdf64.63 KB
DODATOK c. 1_2014 _o poskytovani vybr.cinnosti.pdf35.1 KB
Ramc.+zmluva+na+dodavku+Chlieb+a+pek.+výrobky+s+TOFAKO_od+25.3.2013.pdf67.14 KB
Priloha c. 1 ramc. dohody_Chlieb a pek. vyrobky_Tofako_od 25.3.2013.pdf20.35 KB
Zmluva na II.nadz_.p.so SZS.pdf77.95 KB
Priloha c.1 - Podorys a spec najmu SZS II.nadz_.p. tr. A_2012-2016.pdf58.37 KB
Priloha 2-Predpokl.prev_.nakl_. SZS_II.podl_.trA_.pdf63.06 KB
Objednavka 18 - 2013.pdf139.34 KB
Objednavka 19 - 2013.pdf140.39 KB
Objednavka 20 - 2013.pdf123.99 KB
Zmluva na dodavku ovocia a zel_2013-2014 z 30.5.2013.pdf1.84 MB
objednavka c.22 2013.pdf138.94 KB
Objednavka - 23 2013.pdf139.09 KB
Objednavka - 24 2013.pdf208.34 KB
Ramcova+zmluva-drogisticky+tovar+13-2013+s+PhDr.+Martou+Šamovou-MAŠA.pdf245.1 KB
Ramc. dohoda-dodavka mlieka a ml. vyrobkov z 9.7.2013.pdf4.58 MB
Zmluva_o_TZ_z_10.7.2013.pdf2.3 MB
Objednavka 26 2013.pdf139.35 KB
Objednavka 27-2013.pdf301.6 KB
Objednavka 28 2013.pdf138.69 KB
Zmluva+o+nájme+mala+a+velka+t.-+TYDAM_12.09.2013+do+27.09.2013.pdf58.43 KB
Príloha_+c.1a-Podorys+najmu+TYDAM-malá+tel.+IX.2013.pdf32.98 KB
Priloha_c.1b-Podorys najmu TYDAM-velka t. IX.2013.pdf33.46 KB
Priloha c. 2-uznesenieMZ_zo 17.12.2012 o TYDAMe c.483.pdf27.04 KB
Priloha c.3a_Vypocet prev.n._Tydam_mala t_IX.2013.pdf22.35 KB
Priloha c.3b_Vypocet prev.n._Tydam_velka t._IX.2013.pdf22.56 KB
Priloha+c.+4-+Prevádzkový+poriadok.pdf34.54 KB
Zmluva+o+nájme-m.tel_.+pre+SSS_od+13.-20.9.2013.pdf53.52 KB
Zmluva o najme-tel. s CVC_od 23.-29.9.2013.pdf60.23 KB
Priloha+c.+1ab_Podorys+najmu+CVČ+23.-29.9.2013.pdf36.68 KB
Priloha c. 2a_Prev. nakl._CVC mala tel.23.09-29.09.2013.pdf24.1 KB
Priloha c. 2b_Prev. nakl._CVC velka tel.23.09-29.09.2013.pdf23.52 KB
Priloha+c.3-+Prevádzkový+poriadok.pdf34.55 KB
Objednavka 29 2013.pdf140.2 KB
Objednavka 30 2013.pdf140.47 KB
Objednavka 31 2013.pdf139.01 KB
Objednavka_sk. potreby pre DHN_ZSStrzg8KE_27.9.2013.pdf762.75 KB