Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ 1.4. – 2.4.2022

Vážení rodičia!

Dovoľte, aby sme sa Vám prihovorili v súvislosti so zápisom žiakov do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v apríli 2022.

Vstup do školy je významná udalosť v živote mladého človeka. Je to udalosť, ktorá sa hlboko vryje do pamäti detí, rodičov a mnohokrát ovplyvní celoživotný vzťah k štúdiu Vášho dieťaťa.

Určite dôkladne zvažujete voľbu budúcej školy pre Vaše dieťa.

ZŠ na Starozagorskej ulici č. 8 Vám ponúka vzdelávanie a výchovu milými chápavými učiteľkami a vychovávateľkami, množstvo krúžkov, činnosť v ŠKD od 615do 1600hod, krásne telocvične, ihrisko s umelou trávou.

V budove školy pôsobí:

  • Základná umelecká škola, ktorá vyučuje predmety v hudobnom odbore (spev, hra na klavíri, keyboarde, flaute),
  • pobočka mestskej knižnice
  • CVČ so širokou ponukou záujmovej činnosti.

V bezprostrednej blízkosti je súkromná tanečná škola – Dom ľudového tanca.

 Škola ako každá iná? – Hlavne „po ruke“ = pohodlie rodiny!

Nad našou školou prehrmeli rôzne búrky, ale je TU a je TU pre VÁS. Ak sa chcete dozvedieť o úrovni výchovy a vzdelávania školy, môžete sa obrátiť na niektorého z rodičov, ktorého dieťa navštevuje ZŠ Starozagorská 8, otvoriť si stránku školy www.zsstarozagorska.sk alebo osobne prísť na návštevu.

Dôležité dokumenty a tlačivá

Scroll to Top