Tréneri v škole

Projekt je zameraný na aktívne zapojenie športových odborníkov-trénerov, na hodinách Telesnej a športovej výchovy žiakov 1.A, 1.B, 2.A a 2.B našej školy v aktuálnom školskom roku. Deti sa zoznámia s viacerými športami a ich športovým náčiním hravou formou, s cieľom prehĺbiť ich záujem o rôzne pohybové aktivity.

Návrat hore