Smernica o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach školy ZŠ Starozagorská 8 Košice