Oznam predsedu Združenia rodičov a priateľov školy pri ZŠ Starozagorská 8

Daňové priznania už niekoľko rokov ponúkajú možnosť odovzdať 2% z daní občianskym združeniam. Dovoľujeme si Vás rodičov ale aj ostatných priaznivcov školy, prípadne jej personál osloviť s prosbou o poukázanie 2% z Vašich daní nášmu združeniu, ktoré sa každoročne snaží o finančnú podporu a skvalitnenie výučby na ZŠ Starozagorská 8 alebo podporu jej žiakov pri dosahovaní úspechov v súťažiach. Napriek komplikovanej pandemickej situácii sa naše ZRPŠ naďalej snaží pomáhať pri zaistení financovania položiek, ktoré sú nad rámec možností samotnej školy. Pomohli sme s vybavením učební, odmeňujeme najúspešnejších žiakov, podporili sme rôzne projekty a akcie školy, spríjemnili deťom sviatky alebo pomohli doplniť vybavenie telocvične.

Verím, že aj s Vašou pomocou a finančnou podporou sa nám podarí naplniť požiadavky školy alebo jednotlivých metodických združení učiteľov.

V prípade, že sa rozhodnete poukázať 2% z Vašich daní v prospech nášho združenia, stiahnite si priložené vyhlásenie, v ktorom nájdete všetky potrebné údaje, či už pre prípad, že daňové priznanie podávate sami alebo prostredníctvom Vášho zamestnávateľa.

Za všetky príspevky Vám úprimne v mene celého združenia aj školy vopred ďakujem.

Predseda ZRPŠ, Ing. Maroš Poliačik

Radi by sme sa v mene ZRPŠ Starozagorská 8 poďakovali prispievateľom 2% z DP za rok 2021, čo nám jednoduchšie pomáha napĺňať ciele združenia a veľmi si túto pomoc vážime.
Zoznam prispievateľov:
Gabriel Švajko
Ing. Agnesa Béres Alevová
Ing. Maroš Poliačik
Ing. Natália Jambrichová
Ing. Peter Béreš
Jakub Poláček
JUDr. Eva Suchanová
Mgr. Jana Čajbíková
Michal Oravec
PaedDr. Zlatica Horňáková

Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii:

Obchodné meno/názov: Združenie rodičov a priateľov základnej školy v Košiciach, Starozagorská 8
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 45007535
Adresa/sídlo: Starozagorská 3104/8, 040 23 Košice-mestská časť Sídlisko KVP
Naša organizácia nemá SID, kolónku na SID nechávame prázdnu.

Všetky potrebné tlačivá nájdete na stránke: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Ako postupovať pri darovaní 2% daní?

Daňové priznanie za Vás podáva Váš zamestnávateľ:

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15. februára 2021 o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň za rok 2021 a vydanie tlačiva Potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane a obe vyplnené tlačivá doručte na svoj príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska – najneskôr do 30. apríla 2022.

Fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

  • Vypočítajte si 2 % z dane z príjmov a vyplňte príslušný formulár daňového priznania, vyplňte Údaje o prijímateľovi, ktoré nájdete na tejto stránke vyššie. Riadne vyplnené tlačivo doručte v lehote – do 31. marca 2022 na Váš daňový úrad podľa miesta bydliska a v tomto termíne aj uhraďte daň.

Právnická osoba

  • Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur). V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).

Dobrovoľnícke aktivity

  • Ak ste osoba, ktorá odpracovala minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít, môžete poukázať 3% z dane. Ak spĺňate túto podmienku, môžete vyplniť potvrdenie na www.rozhodni.sk

Tlačivá

Scroll to Top