Pre žiakov

 

Čo sme prebrali - učivo I. a II.st. 1.-17.4.2020

 

Čo sme prebrali - učivo I. a II.st. 20.-30.4.2020

 

Čo sme prebrali - učivo I. a II.st. 4.-15.5.2020

Čo sme prebrali - učivo I. a II.st. 18.-29.5.2020

Čo sme prebrali - učivo I. a II.st. 1.-15.6.2020

cvičenia pre dyskalkulikov:

http://www.vltava2000.sk/kafomet/goodsdetail.asp?strGoodsID=$000009E6$00000003

 

http://www.coolmath-games.com/0-number-twins/index.html

spájanie dvoch loptičiek, ktorých súčet je práve 10

http://www.coolmath-games.com/0-math-lines/index.html

hra tipu buble ball, kurence, reťaz, len miesto farby, vystrelujem do loptičiek tak aby bol súčet 10

http://www.coolmath-games.com/0-orb/index.html hra ktorá precvičuje prácu s myšou, jej ovládanie po ploche

http://www.coolmath-games.com/0-arithmeticgame/index.html skladanie príkladov z číslic 0-9

http://www.coolmath-games.com/0-math-man/index.html pacmann obohatený o príklady, ktoré treba vypočítať a podľa výsledkov jesť protivníkov

http://www.coolmath-games.com/0-make15/index.html rýchla hra proti počítaču, kto prvý zakrúžkuje tri čísla tak aby bol súčet 15

http://www.coolmath-games.com/0-math-search/index.html vypočítaj príklad a správny výsledok nájdi v číselnej osemsmerovke

http://www.coolmath-games.com/0-numberballs/index.html super jednoduchá hra na precvičenie usporiadania celých čísiel, zaberie 2minuty

http://www.coolmath-games.com/0-math-games.html pod The number Monster a The Timernator je klasikté testovanie príkladov

http://www.coolmath-games.com/Logic-bridgecrossing/index.html super logická jednorazová úloha.Za tridsať minút počítačového času treba prepraviť 5 rôzne pomalých ľudí cez most. Dá sa to je to overené.

http://www.coolmath-games.com/Logic-hourglass/index.html príklady na presýpacie hodiny, princíp podobný  ako prelievanie nádob, len treba presýpať určený čas

http://www.coolmath-games.com/Logic-penguin/index.html prevez cez rieku tučniakov, ale pozor deti nesmú ostať na súši samé bez svojej maminy.

http://www.coolmath-games.com/Logic-waterjars/index.html klasické prelievacie nádoby

http://www.coolmath-games.com/Logic-wolfsheepcabbage/index.html klasika sedliak,baran, vlk a kapusta cez rieku.

http://www.skolahrou.sk/hry/arachnidfalls.html hra, ktorá precvičuje rozloženie písmen a číslic na klávesnici, jednoduchá, ľahká, ale účinná

http://www.skolahrou.sk/hry/2manybugs.html hra, ktorá precvičuje prácu s mýšou, vytváranie uzavretých kruhov

http://www.walter-fendt.de/m14cz/ matematické aplety rôzne v čestine

http://www.walter-fendt.de/m14cz/umrechnung_cz.htm aplet na precvičovanie premeny jednotiek

http://www.iknowthat.com/com super stránka s rôznymi hrami nielen na matematiku, nevýhoda je v angličtine, ale dá sa. Ide  to  lepšie ak ste zaregistrovaný. Tu je pomôcka:

Counting- číselné postupnosti

Addition- ščitovanie

Subtraction- odčitovnie

Multiplication – násobenie

Division- delenie

 

http://www.iknowthat.com/com/L3?Area=Dojo-  LEONS MATH DOJO- Dojo vyberá zo štyroch možností správnu odpoveď.

http://www.iknowthat.com/com/L3?Area=math

http://www.iknowthat.com/com/L3?Area=WordProblems Dojo zabraňuje počítaním príkladov globálnemu otepleniu (rozprávka)

http://www.iknowthat.com/com/L3?Area=Mathblox matematický tetris, kocky miznú vtedy, ak si vyberém správne čísla do príkladu

http://www.iknowthat.com/com/L3?Area=DamJammer dopĺňanie správnych geometrických útvarov

http://www.iknowthat.com/com/L3?Area=BluePrints počítanie obsahu, dosť zdĺhavé

http://www.iknowthat.com/com/L3?Area=FractionGame táto stránka precvičí akékoľvek učivo zo zlomkami, podľa výberu. V princípe ide o jednoduchú hru, kde vták pláva nad morom a vždy má zjesť jednu zo štyroch rybičiek. Veľmi jednoduché ovládanie.

Fracion – zlomok

Picture- obrázky (zlomok graficky)

Comparing- porovnávanie

Equivalent- ekvivalentné zlomky

Simplest – základný tvar

Decinal- desatinné zlomky, čísla

Mixed numbers- zmiešané čísla

Addition- ščitovanie

Subtraction- odčitovnie

Same- rovnaký menovateľ

Unlike- rôzne menovatele

http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/maths/

 

portal www.eaktovka.sk  - v súčasnosti nájdu učitelia, žiaci a rodičia na portáli 26 zdigitalizovaných verzií učebníc, na ktorých sprístupnenie obstaralo ministerstvo licenciu v roku 2011. Našou snahou bude rozširovanie počtu zdigitalizovaných verzií učebníc aj v roku 2012.

 

 

www.oskole.sk  -  zaujímavý portál s učebnými testami, referátmi,

www.zborovna.sk -  virtuálna knižnica je internetový systém ktorého funkciou je pomoc učiteľom ale i žiakomi. Slúži na ukladanie, vyhľadávanie, výber a výmenu učebných materiálov, prípadne iných elektronických materiálov potrebných pri učebnom procese ,

www.infovek.sk - projekty, programy, testy,

www.skolahrou.sk - systém Albert je vzdelávací systém umiestnený na internete a je určený pre žiakov 2.-9. ročníka ZŠ.

Albert obsahuje viac ako 19000 úloh zo všetkých hlavných predmetov ZŠ (matematika, slovenčina, prvouka, vlastiveda, dejepis, zemepis, fyzika, prírodopis, chémia, angličtina).
Albert je moderný vzdelávací prostriedok, ktorý pomáha žiakom ľahšie sa učiť a učiteľom aj rodičom umožňuje lepšie sledovať úroveň vedomostí u detí.

www.goblmat.eu - matematický portál pre 2.stupeň ZŠ

LINKA DETSKEJ DOVERY

 

PrílohaVeľkosť
plagát LINKA DETSKEJ DOVERY.pdf163.19 KB