Oznámenie zámeru prenajatia majetku

Na tejto stránke sa sústreďujú informácie o dočasne voľnom majetku mesta Košice v budove ZŠ Starozagorská 8 Košice k prenajatiu. 

 

Znenie Štatútu mesta Košice TU

Úplné znenie Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obce si možete pozrieť na: zakon-o-majetku-obci