Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ 9.4. - 10.4.2021

bližie informácie TU   - bežné triedy                                       bližšie informácie TU - triedy s NKS