Oznam predsedu ZRPŠ pri ZŠ Starozagorská 8 Košice

Vážení rodičia,

v mene Združenia rodičov a priateľov školy pri ZŠ Starozagorská 8 v Košiciach si Vás dovoľujem požiadať o úhradu ročného členského príspevku do ZRPŠ za Vaše dieťa vo výške 12€ (tretie a ďalšie dieťa v rodine je od členského príspevku oslobodené).

Bankový prevod môžte realizovať na číslo účtu: SK70 8330 0000 0027 0204 3346.

Tieto príspevky nám umožnia v prospech školy a najmä Vašich detí zariadiť veci, ktoré zo svojho rozpočtu nemôže alebo nie je schopná zabezpečiť škola.

Niektoré z aktivít a požiadaviek odsúhlasených na tento rok:

Poistenie žiakov na celý školský rok
II. stupeň – SJ odmeny ku školským kolám súťaží Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Osmijanko, Dobšinského Košice, predmetové olympiády,
II. stupeň – dejepis a zemepis: odmeny do súťaže,
II. stupeň – cudzie jazyky Aj a NJ: odmeny do súťaže
I. stupeň – SJ odmeny do súťaží: Hv.Kubín, Šal.Maťko
I. stupeň –  nákup športových potrieb pre žiakov (vybavenie telocvične)
I. stupeň – MAT: Pytagoriáda (odmeny)
I. stupeň – odmeny pre športové súťaže
I. stupeň – príspevok na návštevu Bábkového divadla
I. stupeň – Koncoročné odmeny pre žiakov
ŠKD: príspevok na nákup potrieb a odmien pre žiakov
Ročná licencia portálu alfbook.sk pre celú školu
Mikulášske alebo MDD balíčky (podľa pandemickej situácie)

V predošlom školskom roku sme okrem obdobných aktivít pomohli škole zakúpiť multimediálne vybavenie na dištančné vzdelávanie, vybavenie učebne cudzích jazykov, dispozičný návrh na relax zónu a mnoho ďalších aktivít.

Verím, že napriek tejto neľahkej dobe môžeme počítať s Vaším členstvom v ZRPŠ a Vaším príspevkom, čo nám napomôže naplniť spoločné ciele.
V mene predsedníctva ZRPŠ Vám úctivo ďakujem za pochopenie a spoluprácu. V prípade otázok ma môžete kontaktovať mailom na adrese maros.poliacik@gmail.com.
V prípade, že ste už členský príspevok uhradili, týmto Vám dodatočne ďakujem a tento oznam považujte za bezpredmetný.

S pozdravom – Ing. Maroš Poliačik, predseda ZRPŠ
Kontakt: maros.poliacik@gmail.com

Scroll to Top