OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Vážení rodičia,
počas dňa riaditeľského voľna /streda 3.4.2019/ sú žiaci 5. až 8. ročníka hromadne odhlásení zo stravy. V prípade, že sa niektorí prihlásiť na obed chcú, musia toto prihlásenie realizovať najneskôr 3.4.2018 ráno do 8.00 hod. u vedúcej jedálne (t.č.: 055/ 6440 956).

Riaditeľské voľno pre žiakov 5., 6., 7. a 8. ročníka školy

Riaditeľ ZŠ Starozagorská 8 Košice týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 3.4.2019 (streda) z organizačných a prevádzkových dôvodov zabezpečenia celoslovenského testovania deviatakov T9-2019 riaditeľské voľno pre žiakov 5., 6., 7. a 8. ročníka školy. Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 4.4.2019.
Košice 18.3.2019
PaedDr. Alexander Suchan

Zápis žiakov do 1. ročníka - 5.4.-6.4. 2019

 Zápis žiakov do 1.roč.    pre školský rok 2019/2020                                                                 &nbs

JA UŽ BUDEM PRVÁK!

Srdečne Vás pozývame na deň otvorených dverí dňa 20.3.2019 od 1500hod.                      JA UŽ BUDEM PRVÁK!

Informácie o celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka - T9 - 2019

Celoslovenské testovanoie žiakov 9. roč. sa uskutoční 3.4.2019.  INFORMÁCIE

Informatívne zasadnutia združenia rodičov - 10.1.2019

Dňa 10.1.2019 sa uskutočnia informatívne zasadnutia združenia rodičov od 1630hod. v triedach príslušných ročníkov ZŠ.

Vianočná akadémia 2018

Vážení rodičia a žiaci, srdečne Vás pozývame na VIANOČNÚ AKADÉMIU 2018 dňa 17.12.2018 o 1630 v školskej jedálni.

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Vážení rodičia,
počas dňa riaditeľského voľna /streda 21.11.2018/ sú žiaci 6. až 9. ročníka hromadne odhlásení zo stravy. V prípade, že sa niektorí prihlásiť na obed chcú, musia toto prihlásenie realizovať najneskôr 21.11.2018 ráno do 8.00 hod. u vedúcej jedálne (t.č.: 055/ 6440 956).

Starozagoriáda 2018 - 21.11.2018

Srdečne Vás pozývame na Starozagoriádu 2018. Čo vás čaká? - Pasovanie prvákov. Ochutnávka zdravej výživy.

Riaditeľské voľno - 21.11.2018

     Riaditeľ ZŠ Starozagorská 8 Košice týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 21.11.2018 (streda) z organizačných a prevádzkových dôvodov zabezpečenia celoslovenského testovania piatakov T5-2018 riaditeľské voľno pre žiakov 6., 7., 8. a 9. ročníka školy. Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 22.11.2018.

Syndikovať obsah