Vyučovanie 24.6.-28.6.2019

Vyučovanie v dňoch 24.6.-27.6.2019 bude na I. st. končiť 11,40 hod. a na II.st. o 12,35 hod. ŠKD bude v prevádzke.      28.6.2019 bude slávnostné vyhodnotenie škol. roka 2018/2019 o 8,30 pred budovou školy. Žiaci končia o 10,30. Obedy v ŠJ budú vydávané od 10,40 hod.

Informatívne rodičovské združenia 4.6.2019

Dňa 4.6.2019 sa uskutočnia informatívne zasadnutia združenia rodičov od 1630hod. v triedach príslušných ročníkov ZŠ.

Riaditeľské voľno - 17.4.2019

Z dôvodu METODICKÉHO DŇA UČITEĽOV A VYCHOVÁVATEĽOV MESTA KOŠICE bude dňa 17.4.2019 riaditeľské voľno pre žiakov všetkých ročníkov. V tento deň sú žiaci vyhlásení z obedov v školskej jedálni. Riadne vyučovanie bude pokračovať 24.4.2019.

Informatívne zasadnutia združenia rodičov - 11.4.2019

Dňa 11.4.2019 sa uskutočnia informatívne zasadnutia združenia rodičov od 1630hod. v triedach príslušných ročníkov ZŠ.

Chcete venovať 2% z Vašej dane?

Uchádzame sa o Vašu podporu.

Uveďte nás v svojom daňovom priznaní.

Ďakujeme!

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 45007535

Obchodné meno: Združenie rodičov a priateľov Základnej školy v Košiciach, Starozagorská 8

Adresa: Starozagorská 8, 040 23 Košice

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Vážení rodičia,
počas dňa riaditeľského voľna /streda 3.4.2019/ sú žiaci 5. až 8. ročníka hromadne odhlásení zo stravy. V prípade, že sa niektorí prihlásiť na obed chcú, musia toto prihlásenie realizovať najneskôr 3.4.2018 ráno do 8.00 hod. u vedúcej jedálne (t.č.: 055/ 6440 956).

Riaditeľské voľno pre žiakov 5., 6., 7. a 8. ročníka školy

Riaditeľ ZŠ Starozagorská 8 Košice týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 3.4.2019 (streda) z organizačných a prevádzkových dôvodov zabezpečenia celoslovenského testovania deviatakov T9-2019 riaditeľské voľno pre žiakov 5., 6., 7. a 8. ročníka školy. Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 4.4.2019.
Košice 18.3.2019
PaedDr. Alexander Suchan

Zápis žiakov do 1. ročníka - 5.4.-6.4. 2019

 Zápis žiakov do 1.roč.    pre školský rok 2019/2020                                                                 &nbs

JA UŽ BUDEM PRVÁK!

Srdečne Vás pozývame na deň otvorených dverí dňa 20.3.2019 od 1500hod.                      JA UŽ BUDEM PRVÁK!

Syndikovať obsah