Informatívne rodičovské združenia 7.11.2019

Dňa 7.11.2019 sa uskutočnia informatívne zasadnutia združenia rodičov od 1615hod. v triedach príslušných ročníkov ZŠ.

Združenie rodičov - plenárne zasadnutie

Dňa 11.9.2019 o 1630 sa uskutoční plenárne zasadnutie združenia rodičov v školskej jedálni a následne triedne schôdzky ZR podľa ročníkov.

Slávnostné otvorenie škol. roka 2019/2020

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/20120 sa uskutoční dňa 2.9.2019 o 830pred hlavným vchodom do budovy školy /ukončenie o 1000/.  Organizácia začiatku škol. roka 2019/2020

Vyučovanie 24.6.-28.6.2019

Vyučovanie v dňoch 24.6.-27.6.2019 bude na I. st. končiť 11,40 hod. a na II.st. o 12,35 hod. ŠKD bude v prevádzke.      28.6.2019 bude slávnostné vyhodnotenie škol. roka 2018/2019 o 8,30 pred budovou školy. Žiaci končia o 10,30. Obedy v ŠJ budú vydávané od 10,40 hod.

Informatívne rodičovské združenia 4.6.2019

Dňa 4.6.2019 sa uskutočnia informatívne zasadnutia združenia rodičov od 1630hod. v triedach príslušných ročníkov ZŠ.

Riaditeľské voľno - 17.4.2019

Z dôvodu METODICKÉHO DŇA UČITEĽOV A VYCHOVÁVATEĽOV MESTA KOŠICE bude dňa 17.4.2019 riaditeľské voľno pre žiakov všetkých ročníkov. V tento deň sú žiaci vyhlásení z obedov v školskej jedálni. Riadne vyučovanie bude pokračovať 24.4.2019.

Informatívne zasadnutia združenia rodičov - 11.4.2019

Dňa 11.4.2019 sa uskutočnia informatívne zasadnutia združenia rodičov od 1630hod. v triedach príslušných ročníkov ZŠ.

Chcete venovať 2% z Vašej dane?

Uchádzame sa o Vašu podporu.

Uveďte nás v svojom daňovom priznaní.

Ďakujeme!

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 45007535

Obchodné meno: Združenie rodičov a priateľov Základnej školy v Košiciach, Starozagorská 8

Adresa: Starozagorská 8, 040 23 Košice

Syndikovať obsah