Triedne združenie rodičov

Milí rodičia !

Dňa 11.11.2009 o 17.00 hodine sa uskutoční ZRŠ.

Pozvánka pre deviatakov a ich rodičov

Milí rodičia a žiaci,

Magistrát mesta Košice organizuje workshop pod názvom "Prezentácia možnosti štúdia v stredných školách" na ktorý Vás týmto pozýva.

Súťaž o najkrajšie tekvicové strašidielko

 školský rok 2009/2010                                                                         FOTO

Triedne združenie rodičov

Milí rodičia!

Dňa 16.9.2009 o 17.00hod. sa uskutoční ZRŠ.

Vzdelávacie poukazy - informácie pre žiakov a rodičov

Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok na záujmové vzdelávanie žiaka základnej školy a žiaka strednej školy. Vydáva ho každému žiakovi školy začiatkom septembra na príslušný školský rok riaditeľ školy. Žiak môže vzdelávací poukaz odovzdať niektorej škole alebo školskému zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude záujmové vzdelávanie v danom školskom roku poskytovať, v termíne stanovenom zriaďovateľom školy alebo školského zariadenia tak, aby zriaďovateľ mohol do 30.

Príhovor nového riaditeľa školy k začiatku šk.roka 2009/2010

Vážený pedagogický zbor, vážení rodičia, milí žiaci!

 Okamihy v živote bývajú rôzne. Sú také, pri ktorých sa človek ani na chvíľu nepozastaví a pripadajú mu celkom bežné. Bežne človek čaká na autobus, stretáva známych, či myslí na to čo nakúpi.

Otvorenie šk.roka 2009/2010

Milí žiaci a rodičia !

Slávnostné otvorenie školského roka 2009/2010 sa uskutoční dňa 2.9.2009 o 8.00 hod. pred vchodom do budovy školy .

Syndikovať obsah