Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa 30.6.2020 o 830pred hlavným vchodom do budovy školy.

Riaditeľské voľno

Riaditeľ ZŠ Starozagorská 8 Košice týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 22.06.2020 (pondelok) z organizačných a prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno pre žiakov 1., 2., 3., 4. a 5. ročníka školy. Riadne vyučovanie bude pokračovať v utorok 23.06.2020.

PaedDr. Alexander Suchan

Aktualizácia informácií po 22.6. 2020

Prevádzku ZŠ Starozagorská 8, Košice znovu otvoril od 1.6.2020 jej zriaďovateľ – Rozhodnutím primátora mesta Košice (spis. zn.: MK/A/2020/13846) zo dňa 25.5.2020. Na základe rozhodnutia konzília epidemiológov a schválením Úradu verejného zdravotníctva SR (oznámeného 9.6.2020) sa však do našej školy budú môcť od 22. do 30. júna vrátiť aj žiaci 6. až 9. ročníka. Určujúcim je odovzdanie záväzného vyjadrenia rodičov.

Oznam školskej jedálne

Vážení rodičia,

Syndikovať obsah