Celoslovenské testovanie deviatakov T9-2018 - 21.3.2018

Informácie.                           Časový harmonogram.

Rodičovské združenia - 10.1.2018

Dňa 10.1.2018 od 1630 sa uskutočnia  rodičovské združenia v jednotlivých triedach podľa ročníkov.

Riaditeľské voľno - 12.1.2018

Riaditeľ ZŠ Starozagorská 8 Košice týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 12.1.2018 (piatok) z organizačných a prevádzkových dôvodov zabezpečenia vyčistenia juhovýchodnej kanalizačnej sústavy a dezinsekcie časti budovy školy (monoblok traktov A a B) - riaditeľské voľno pre žiakov 1. až 9. ročníka školy. Riadne vyučovanie bude pokračovať v pondelok 15.1.2018. PaedDr. A. Suchan

Vianočná akadémia 2017

Vážení rodičia a žiaci, srdečne Vás pozývame na VIANOČNÚ AKADÉMIU 2017 dňa 13.12.2017 o 1530 v školskej jedálni.

Divadlo z krabice - Mrázik - 7.12.2017

Divadlo z krabice Vás srdečne pozýva na divadelné predstavenie MRÁZIK, ktoré sa uskutoční 7.12.2017 o 15,00hod. v školskej jedálni našej základnej školy. PLAGÁT

Starozagoriáda 2017 - 23.11.2017 od 15,30 hod.

Srdečne Vás pozývame na Starozagoriádu 2017. Čo vás čaká? - Pasovanie prvákov. Ochutnávkia zdravej výživy. Zábava a diskotéka s ujom Ľubom.

Riaditeľské voľno - 22.11.2017

Riaditeľ ZŠ Starozagorská 8 Košice týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 22.11.2017 (streda) z organizačných a prevádzkových dôvodov zabezpečenia celoslovenského testovania piatakov T5-2017 riaditeľské voľno pre žiakov 6., 7., 8. a 9. ročníka školy. Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 23.11.2017.
PaedDr. Alexander Suchan

Syndikovať obsah