Príspevok 2% z dane pre našu školu

Uchádzame sa o Vašu podporu.

Uveďte nás v svojom daňovom priznaní.

Ďakujeme!

Oznam riaditeľa školy 24.2.2021

V termínoch:

-           26.2.2021 od 16.00 do 18.00 hod.

-           27.2.2021 od 9.00 do 12.00 hod.

Obnovenie školského vyučovania

Na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23.2.2021 a odporúčania  RÚVZ v Košiciacha v súlade s Rozhodnutím ministra školstva  č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021 mesto Košice ako zriaďovateľ MS a ZŠ od 1.3.2021  obnovuje školské vyučovanie:

Syndikovať obsah