06/10 - Stretnutie s primátorom Košíc pri oceňovaní za úspechy našich žiakov vo florbale