Faktúry 2: 3.9.2012 - 9.7.2013

 

Prevádzka skoly - september 2012

 

 

120283 Alex nábytok                        51,12    všeobecný materiál 3.9.2012 6.9.2012 12.9.2012
20120808 DUKOS                        23,70    všeobecné služby 3.9.2012 12.9.2012 12.9.2012
70785944 Komenský                        16,56    všeobecné služby 3.9.2012 14.9.2012 12.9.2012
72675772 SPP                        69,00    Plyn 3.9.2012 17.9.2012 12.9.2012
73008201 SOFT-GL                      156,00    čípy Šj 3.9.2012 3.9.2012 18.9.2012
12051076 Livonec                      739,20    Požiarne dvere 3.9.2012   11.9.2012
72088373 Telecom                        21,54    poplatok za telefón 3.9.2012 9.9.2012 12.9.2012
26170055 UNIQA                      399,55    poistenie 3.9.2012 23.9.2012  
21220079 E tlačivá                      273,00    školská agenda 3.9.2012 14.9.2012 12.9.2012
62012 S-L Elektro                        25,00    všeobecné služby 3.9.2012 15.9.2012 12.9.2012
12319 SSŠ                      135,00    spracovanie účtovníctva 7.9.2012 19.9.2012 18.9.2012
37420346 Telecom                        43,97    poplatok za telefón 10.9.2012 17.9.2012 12.9.2012
87420330 Telecom                        31,01    poplatok za telefón 10.9.2012 17.9.2012 12.9.2012
20120700 Dráčik                      110,22    všeobecný materiál 11.9.2012 24.9.2012 12.9.2012
200700010 Teho august                  2651,64    teplo 14.9.2012   14.9.2012
1203464 ADREM učebnice                      158,88    učebnice Aj 18.9.2012 25.9.2012 18.9.2012
470 Šamová                        76,98    všeobecný materiál 18.9.2012 2.10.2012 20.9.2012
854092012 SOFT-GL                      156,00    čípy Šj 21.9.2012 27.9.2012 17.10.2012
120104 Blaro                        20,40    všeobecný materiál 24.9.2012 8.10.2012 25.9.2012
341211926 Mesto Košice                  1219,68    odpad 24.9.2012 30.9.2012 25.9.2012
26170053 UNIQA                        60,85    poistenie 26.9.2012 27.10.2012 15.10.2012
5111200486 BPMK                        80,00    všeobecný materiál 15.8.2012 15.8.2012 27.9.2012
5141200016 BPMK - dobropis                        53,33    všeobecný materiál 26.9.2012 1.10.2012 27.9.2012
2116443820 Vodárne                  1825,75    vodné, stočné 27.9.2012 12.10.2012 15.10.2012
2012427 Kontrakt                      147,37    všeobecné služby 27.9.2012 9.10.2012 11.10.2012

Skolska jedalen - september 2012

Prevádzka školy - oktober 2012

2012427 Kontrakt             147,37    všeobecné služby 27.9.2012  9.10.2012 11.10.2012
70785944 Komenský               16,56    všeobecné služby 3.10.2012  14.10.2012 17.10.2012
72026540 SPP             214,00    všeobecné služby 3.10.2012  15.10.2012 15.10.2012
72099042 Telecom               29,81    poplatok za telefón 3.10.2012  9.10.2012 5.10.2012
37 Šj Starozagorská             417,60    réžia na stravu 5.10.2012    
36 Šj Starozagorská               87,00    dotácia na stravu 5.10.2012   17.10.2012
522 Šamová               68,43    všeobecný materiál 5.10.2012 15.10.2012 15.10.2012
12361 SSŠ             135,00    spracovanie účtovníctva 8.10.2012 18.10.2012 17.10.2012
7430222 Telecom               79,80    poplatok za telefón 10.10.2012 17.10.2012 15.10.2012
27430205 Telecom               19,94    poplatok za telefón 10.10.2012 17.10.2012 15.10.2012
2007000109 Teho september          2 843,94    teplo 16.10.2012 19.10.2012 17.10.2012
575 Šamová             152,85    všeobecný materiál 16.10.2012 29.10.2012 18.10.2012
576 Šamová               75,99    všeobecný materiál 16.10.2012 29.10.2012 18.10.2012

 

 Skolska jedalen - oktober 2012

Prevadzka skoly - november 2012

20121012 Papier servis                      249,00    všeobecný materiál 24.10.2012 7.11.2012 26.10.2012
72109542 T-com                        29,62    poplatok za telefón 29.10.2012 9.11.2012 29.10.2012
72012 slota                        92,00    všeobecné služby 30.10.2012 15.11.2012 30.10.2012
781007349 VSE                        12,61    pokuta za elektric. Ener. 5.11.2012 9.11.2012 8.11.2012
112221055 Ševt                        28,80    tlačivá 5.11.2012 8.11.2012 8.11.2012
10312 Šoltés                        60,00    všeobecné služby 5.11.2012 26.11.2012 27.11.2012
48102012 Kelbel servis                      225,00    oprava chladničky 5.11.2012 7.11.2012  
51102012 Kelbel servis                        60,00    oprava chladničky 5.11.2012 7.11.2012 8.11.2012
70785944 Komenský                        16,56    knižnica virtuálna 5.11.2012 14.11.2012 8.11.2012
71743106 SPP                      354,00    Plyn 5.11.2012 15.11.2012 14.11.2012
222003519 VSE                  3017,00    elektrická energia 5.11.2012 8.11.2012  
222003519 VSE                  1806,00    elektrická energia 5.11.2012 8.11.2012 14.11.2012
274401038 T-com                        80,10    poplatok za telefón 8.11.2012 17.11.2012  
574400084 T-com                        31,81    poplatok za telefón 8.11.2012 17.11.2012 8.11.2012
20121405 Asanarates                        30,00    dezinfekcia 8.11.2012 14.11.2012 8.11.2012
1200588 Elektroservis                  3428,00    Nákup myčky 8.11.2012 20.11.2012 7.12.2012
12403 SSŠ                      135,00    všeobecné služby 8.11.2012 19.11.2012 27.11.2012
1200115 Buky                        79,00    všeobecné služby 12.11.2012 17.11.2012 27.11.2012
20121102 DUKOS                        56,00    všeobecné služby 12.11.2012 23.11.2012 27.11.2012
1200700010 Teho                  4874,78    teplo 16.11.2012 21.11.2012 20.11.2012
1222012 Šj Starozagorská                      106,50    dotácia na stravu 16.11.2012   27.11.2012
372012 Šj Starozagorská                      383,40    dotácia na stravu 16,11.2012    
964102012 SOFT-GL                        39,32    všeobecné služby 19.11.2012 1.11.2012 27.11.2012
51112007 BPMK                        27,04    všeobecné služby 20.11.2012 29.11.2012 27.11.2012
20120016 Haluška                      150,00    všeobecné služby 20.11.2012 4.12.2012 27.11.2012
70785944 Komenský                        16,56    všeobecné služby 20.11.2012 20.12.2012 27.11.2012
19874 UNIQA                      399,55    poistenie 27.11.2012 23.12.2012  
695 Šamová                        75,81    všeobecný materiál 27.11.2012 5.12.2012 28.11.2012
72120299 T-com                        28,80    poplatok za telefón 28.11.2012 9.12.2012 5.12.2012

Skolska jedalen  - november 2012

Prevadzka skoly - december 2012

5111200812 BPMK                        18,00    všeobecný materiál 3.12.2012 12.12.2012 5.12.2012
222003519 VSE                        12,61    pokuta 3.12.2012   5.12.2012
222003519 VSE                          2,00    pokuta 3.12.2012   5.12.2012
332012 Kodrestav                  2012,40    oprava strechy 3.12.2012 11.12.2012 10.12.2012
1552012 Šj Starozagorská                      359,10    réžia na stravu 5.12.2012    
1562012 Šj Starozagorská                        94,75    réžia na stravu 5.12.2012    
222003519 VSE                          6,00    všeobecné služby 6.12.2012 17.12.2012 7.12.2012
70785944 Komenský                        16,56    knižnica virtuálna 6.12.2012 14.12.2012 7.12.2012
511120086 BPMK                        29,76    všeobecné služby 6.12.2012 17.12.2012 11.12.2012
12455 SSŠ                      135,00    spracovanie účtovníctva 6.12.2012 14.12.2012  
12456 SSŠ                      135,00    spracovanie účtovníctva 6.12.2012 18.12.2012  
7450109 T-com                        61,12    poplatok za telefón 10.12.2012 17.12.2012 11.12.2012
67450094 T-com                        27,61    poplatok za telefón 10.12.2012 17.12.2012 11.12.2012
1200678 Elektroservis                      263,76    všeobecné služby 10.12.2012 16.12.2012  
789 Šamová                        75,00    všeobecný materiál 11.12.2012 25.12.2012 13.12.2012
2007000111 Teho november                  8002,56    teplo 14.12.2012 19.12.2012 21.12.2012
2116674201 Vodárne                  1979,15    vodné, stočné 14.12.2012 31.12.2012 21.12.2012
2012170 Musica liturgias                      319,80    pracovné zošity 21.12.2012 4.1.2013 27.12.2012
1212012 Kvietko Family                        91,00    pracovné zošity 21.12.2012 4.1.2012 27.12.2012
402012 Kodrestav                  5499,96    oprava strechy 28.12.2012 11.1.2012 28.12.2012
856 Šamová                      923,36    všeobecný materiál 28.12.2012   28.12.2012
865 Šamová                        63,93    všeobecný materiál 31.12.2012   31.12.2012

 

 

Skolska jedalen - december 2012

 

Prevadzka skoly  - januar 2013

74361283   SPP   Plyn   446,2 4.1.2013 3.1.2013 18.1.2013
72131145   T-com   Telefón   60,62 4.1.2013 9.1.2013 18.1.2013
72077273   SPP   Plyn   518 7.1.2013 15.1.2013  
17459894   T-com   Telefón   42,85 14.1.2013 17.1.2013 18.1.2013
37459879   T-com   Telefón   21,56 14.1.2013 17.1.2013 18.1.2013
2220035   VSE   El. energia 193,39 16.1.2013 29.1.2013 18.1.2013
2220035   VSE   El. energia 2517,56 preplatok    
7412927   SPP   Plyn   291,77 16.1.2013 29.1.2013  
20070001   TEHO   Teplo december 10672,28 17.1.2013 22.1.2013  
2   Šamová   Všeobecný materiál 75 17.1.2013 29.1.2013  

 

 Skolska jedalen - januar 2013

 Skolska jedalen - februar 2013

Prevadzka skoly - februar 2013

 

1399253   Juris dat   Učebnica   22 21.1.2013 5.2.2013 30.1.2013
7300739   T-com   Telefón   24,46 29.1.2013 9.2.2013 30.1.2013
71047412   SPP   Plyn   502 4.2.2013 15.2.2013 5.3.2013
17469658   T-com   Telefón   27,48 8.2.2013 17.2.2013 25.2.2013
6746967   T-com   Telefón   64,93 8.2.2013 17.2.2013 25.2.2013
1300019   Elektro   Všeobecný materiál 67,2 8.2.2013 10.2.2013  
511130052   BPMK   Všeobecné služby 18 8.2.2013 18.2.2013 25.2.2013
5   Haluška   Všeobecné služby 312 8.2.2013 20.2.2013  
6   Haluška Všeobecné služby 69,2 8.2.2013 20.2.2013 25.2.2013
22200351 VSE El. energia 1896 11.2.2013 28.2.2013  26.2.2013
22200351 VSE El. energia 2479  11.2.2013  28.2.2013

 

Prevádzka skoly - marec 2013

2013018 Váhostav Všeobecný materiál 167,4  13.2.2013  14.2.2013  19.3.2013
30070001 TEHO Teplo január 11546,99 13.2.2013 19.2.2013 27.2.2013
13016 SSŠ spracovanie účtovn. 135 13.2.2013 21.2.2013 26.2.2013
70785944 Komenský Knižnica 16,56 18.2.2013 28.2.2013 25.2.2013
54 Šamová Všeobecný materiál 75  25.2.2013 11.3.2013  26.2.2013
20130205 DUKOS Všeobecný materiál 91,01 1.3.2013 1.3.2013 5.5.2013
73018676 T-com Telefón 32,11 1.3.2013 9.3.2013 5.3.2013
65 Šamová Všeobecný materiál 35,15 1.3.2013 13.3.2013 5.3.2013
7 Haluška Všeobecné služby 160 1.3.2013 4.3.2013
17479509 T-com Telefón 57,44 7.3.2013 17.3.2013 19.3.2013
5747948 T-com Telefón 22,31 7.3.2013 17.3.2013 19.3.2013
13059 SSŠ spracovanie účtovn. 135 7.3.2013 19.3.2013
71047663 SPP Plyn 473 7.3.2013 15.3.2013 20.3.2013
70785944 Komenský Knižnica 16,56 11.3.2013 14.3.2013 19.3.2013
20130010 Garoma Všeobecný materiál 64,5 11.3.2013 11.3.2013 19.3.2013
3007000102 TEHO Teplo február 8797,16 13.3.2013 20.3.2013  19.3.2013
201310350 EKOLOG Všeobecné služby 250 13.3.2013 23.3.2013
27 Haluška Všeobecné služby 90 18.3.2013 28.3.2013
511130011 BPMK Všeobecné služby 151,2  20.3.2013  28.3.2013

 

Skolska jedalen - marec 2013

Skolska jedalen - april 2013

Prevadzka skoly  - april  2013

 

354032013   SOFT   Všeobecné služby 45 3.4.2013 11.4.2013 11.4.2013
21170875   VVS   Vodné stočné 2406,62 3.4.2013 15.4.2013 15.5.2013
13102   SSŠ   spracovanie účtovn. 135 4.4.2013 16.4.2013 11.4.2013
1300136   Elektro   Všeobecné služby 193,56 4.4.2013 6.4.2013 22.4.2013
20130400   Asanarates Všeobecné služby 30 4.4.2013 16.4.2013 11.4.2013
73030036   T-com   Telefón   28,13 4.4.2013 9.4.2013 9.4.2013
71844219   SPP   Plyn   259 5.4.2013 15.4.2013 11.4.2013
20130293   Papier servis Všeobecný materiál 232,4 5.4.2013 18.4.2013 9.4.2013
67489305   T-com   Telefón   46,2 9.4.2013 17.4.2013 9.4.2013
97489283   T-com   Telefón   21,77 9.4.2013 17.4.2013 9.4.2013
20130012   Royal   Všeobecné služby 8,03 10.4.2013 14.4.2013 15.4.2013
70785944   Komenský Knižnica   16,56 15.4.2013 21.4.2013 15.4.2013
91400152   UNIQA   Všeobecné služby 8,09 17.4.2013 17.4.2013 17.4.2013
511130018   BPMK   Všeobecné služby 98,4 17.4.2013 26.4.2013 22.4.2013
1300070001   Teho marec Teplo   9531,62 18.4.2013 18.4.2013 18.4.2013
1236483   Ares   Všeobecný materiál 5 18.4.2013 25.4.2013 26.4.2013
510002040   VSE pokuta Vodné stočné 55,76 18.4.2013 30.4.2013 26.4.2013
1300172   Elektro   Všeobecné služby 33,6 23.4.2013 27.4.2013 30.4.2013
187   Šamová   Všeobecný materiál 37,9 23.4.2013 6.5.2013 26.4.2013
3413091510   Mesto KE   Odpad 1.   1219,68 25.4.2013 26.4.2013 26.4.2013
                   
                   
                   
Prevadzka
 skoly 
maj
  2013            
                   
222003519   VSE   El. energia 2479 3.5.2013 9.5.2013  
222003519   VSE   El. energia 1896 3.5.2013 9.5.2013  
73041211   T-com   Telefón   42 3.5.2013 9.5.2013 15.5.2013
20130016   Royal   Všeobecné služby 9,11 3.5.2013 12.5.2013 15.5.2013
7134512189   SPP   Plyn   99 3.5.2013 15.5.2013 15.5.2013
13145   SSŠ   Všeobecné služby 135 10.5.2013 17.5.2013  
674991721   T-com   Telefón   58,9 10.5.2013 17.5.2013 15.5.2013
47499148   T-com   Telefón   33,04 10.5.2013 17.5.2013 15.5.2013
70785944   Komenský Knižnica   16,56 10.5.2013 14.5.2013 15.5.2013
243   Šamová   Všeobecný materiál 53 15.5.2013 28.5.2013 15.5.2013

 

Skolska jedalen maj 2013

 

Skolska jedalen jún 2013

 

Prevadzka skoly jun, jul 2013:

 

3007000104   Teho   Teplo   5966,75 16.5.2013 21.5.2013 23.5.2013
42013   Pamiko   Všeobecný materiál 13,72 21.5.2013 24.5.2013 29.5.2013
1300232   Elektro   Všeobecné služby 161,76 21.5.2013 26.5.2013 31.5.2013
4513   Šoltés   Revízie   1678,44 28.5.2013 10.6.2013 17.6.2013
7305263   T-com   Telefón   39,36 29.5.2013 9.6.2013 31.5.2013
    Hraško   Všeobecné služby 150 29.5.2013 29.5.2013 29.5.2013
72478098   SPP   Plyn   42 4.6.2013 17.6.2013 12.6.2013
13187   SSŠ   Všeobecné služby 135 4.6.2013 14.6.2013 12.6.2013
1300364   Datakabinet Učebné pomôcky 399 7.6.2013 7.6.2013 7.6.2013
7508780   T-com   Telefón   25,1 7.6.2013 17.6.2013 12.6.2013
37508800   T-com   Telefón   46,63 7.6.2013 17.6.2013 12.6.2013
7078594   Komenský Knižnica   16,56 10.6.2013 14.6.2013 12.6.2013
20130021   Royal   Všeobecné služby 10,19 10.6.2013 16.6.2013 12.6.2013
11322047   Ševt   Tlačivá   16,8 12.6.2013 26.6.2013 12.6.2013
5111300302   BPMK   Všeobecné služby 203,02 12.6.2013 24.6.2013 10.7.2013
300700010   Teho   Teplo máj 3367,69 14.6.2013 19.6.2013 18.6.2013
21173133   VVS   Vodné stočné 2068,99 17.6.2013 1.7.2013 19.6.2013
1300268   Elektro   Všeobecné služby 33,6 20.6.2013 27.6.2013  
47   Haluška   Všeobecné služby 90 21.6.2013 30.6.2013  
3413091510   Mesto KE   Odpad 2.splátka 1219,68 21.6.2013 30.6.2013 11.7.2013
51113000271   BPMK   Všeobecné služby 27,72 21.6.2013 12.6.2013 2.7.2013
73064072   T-com   Telefón   26,69 1.7.2013 9.7.2013 2.7.2013
72778091   SPP   Plyn   39 1.7.2013 15.7. 11.7.2013
13255   SSŠ   Všeobecné služby 135 8.7.2013 16.7.2013  
70785944   Komenský Knižnica   16,56 8.7.2013 14.7.2013  
5111300318   BPMK   Všeobecné služby 202,39 9.7.2013 16.7.2013 11.7.2013
130271   Pitoňáková Učebné pomôcky 15 9.7.2013 10.7.2013 11.7.2013
875181553   T-com   Telefón   41,42 9.7.2013 17.7.2013 11.7.2013
7518822   T-com   Telefón   33,2 9.7.2013 17.7.2013 11.7.2013

 

 

 

PrílohaVeľkosť
Faktury SJ- 9.2012.pdf159.85 KB
FaktúrySJ 10.2012.pdf181.06 KB
Faktury 11.2012.pdf169.16 KB
Faktúry+12.2012.pdf153.35 KB
Faktúry+1.2013.pdf225.11 KB
FA_00000005_Haluska_kontrola hydrantov.pdf492.69 KB
FA_00000006_Haluska_kontrola HP.pdf414.36 KB
Faktúry+2.2013.pdf221.22 KB
Faktúry+3.2013.pdf197.13 KB
Faktúry+4.2013-SJ.pdf175.25 KB
Faktúry+5.2013.pdf174.9 KB
Faktúry+6.2013.pdf3.14 MB