2020/2021

Špeciálna trieda s narušenou komunikačnou schopnosťou

Vzdelávanie žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou        FOTO

Pre rodičov

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti


https://www.minedu.sk/data/att/17773.pdf


 

Výchovný poradca

Výchovný poradca: ing. Zita Hlaučová                                                   Riaditeľ školy: PaedDr. A. Suchan

Konzultačné hodiny: streda 13:00 – 15:30 hod.                                       Konzultačné hodiny:

Syndikovať obsah