2020/2021

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu prezenčnou formou žiakov 5. – 9. ročníkov - oznámenie

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu prezenčnou formou žiakov 5. – 9.

Zmeny v pokynoch k voľbám do Rady školy

ZŠ Starozagorská 8, Košice

 

ZMENY V POKYNOCH K VOĽBÁM DO RADY ŠKOLY

Voľby do Rady školy - ZŠ Starozagorská 8, Košice

 

ZŠ Starozagorská 8, Košice

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Kariérový poradca