Opatrenia pre šk. rok 2022/2023 – Zelená otvoreným školám

Vážení rodičia, s cieľom udržať bezpečné prostredie v našej škole po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“) a mimoriadnej situácie sa v školskom roku 2022/2023 riadime: dokumentom MŠVVaŠ …

Opatrenia pre šk. rok 2022/2023 – Zelená otvoreným školám Čítajte viac »