Zoznam záujmových útvarov

 

 

Zoznam záujmových útvarov v šk. r. 2019/2020

 

Názov záujmového útvaru:                                         Vedúci záujmového útvaru: 

I.                   stupeň

Šikovné ruky                                                               Ing. Z. Hlaučová

Spevácky                                                                    Mgr. D. Novysedláková

Hovoriace knihy                                                           Ing. Z.  Hlaučová

Čitateľsko-výtvarný                                                     PaedDr. V. Dudíková              

Pohybové hry (1.-6. roč.)                                            Mgr. K. Štempelová

Anglický klub                                                               Mgr. G. Salvet

Biblia očami detí (I. a II. st. dievč.)                                Mgr. G. Vojteková

 

II.                stupeň

Turistický                                                                      Mgr. E.Oľhavová /od 4. ročníka/

Potulky mestom                                                            Mgr. G. Vojteková

Mladý vedec                                                                  Mgr. E. Daková

Doučovanie na II. stupni                                                 Mgr. A. Hančová

Zábavné úlohy                                                               RNDr. I. Strížová        

Príprava na prijímacie skúšky z MAT/SJL                          Mgr. S. Tóthová / Mgr. K. Guľášová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minedu.sk/vzdelavacie-poukazy/