Zoznam záujmových útvarov

 

 

Zoznam záujmových útvarov v šk. r. 2018/2019

 

Názov záujmového útvaru:                                        Vedúci záujmového útvaru: 

I.                   stupeň

                                                                          

Výtvarný                                                                 Mgr. J. Forgáč /od 1.-6. ročníka/

Florbal dievčat                                                         Mgr. K.Štempelová /1.- 5. ročník/

Basketbal                                                                Mgr. P. Beringšter

Hovoriace knihy                                                       Ing. Z. Hlaučová /2.- 5. roč./

II.                stupeň

Mladý vedec                                                            Mgr. E.Daková

Turistický                                                                 Mgr. E.Oľhavová /od 4. ročníka/

Potulky mestom                                                      Mgr. G. Vojteková /4.-9. ročník/

Spevácky                                                                Mgr. D. Novysedláková /1.-9. ročník/

Príprava na prijímacie skúšky zo SJL /MAT                Mgr.V.Kišová / Mgr. A. Hančová /9. ročník/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minedu.sk/vzdelavacie-poukazy/