Zmluvy 7.11.2011-29.9.2013

Číslo Dodávateľ: Názov                        Suma:               Dátum Dátum Dátum
zmluvy:   zmluvy:    zmluvy: účinnosti: ukončenia:
249012011   Tecma, s.r.o.       Prenájom plochy pod automatom    104,43€         7.3.2011                  8.3.2011                  30.6.2011
50011/2008  Tatr. mliekareň  Školský mliečny program    25.9.2008    
 1204/2011  KMK  Zmluva o spolupráci    12.4.2011  12.04.2011  doba neurčitá
 04.06/2010  UPJŠ dodatok k zmluve o spolupráci    14.4.2011  14.4.2011  
 28.09./2011  HOOK  Zmluva o dodávke ovocia a zeleniny    28.9.2011  škol. rok 2011/2012  
 249072012  SZŠ  Prenájom telocvične  5898  07.11.2011  7.11.2011  22.6.2012
 14.11.2011  Dets.rekreacia  Zmluva na lyž.zájazd    14.11.2011  6.2.2012 11.2.2012 
 18.11.2011  Inmédia  Kúpno-predajná zmluva    18.11.2011  18.11.2011  31.12.2011

2490512012

 CVČ Prenájom malej telocvične  299,34  30.11.2011  1.12.2011  22.6.2012

2490522012

 CVČ Prenájom veľkej telocvične  1447,32  30.11.2011  1.12.2011  22.6.2012

249042012

 ŠSZČ  Prenájom veľkej telocvične  766,66  30.11.2011  1.12.2011  22.6.2012

249022012

 P.Cincula  Prenájom veľkej telocvične  693  30.11.2011  1.12.2011  31.5.2012

249152009

 ZUŠ  Prenájom nebyt. priestorov  1252,79  12.12.2011  13.12.2011  29.6.2011

249012012

 T-Systems  Prenájom nebyt. priestorov  1732,50  16.12.2011  1.1.2012  31.5.2012
 249032012  YoseikanBudo  Prenájom menšej telocvične  85,70  20.12.2011  21.12.2011  22.6.2012
 249062012  ŠŠK TYDAM  Prenájom veľkej telocvične  345  20.12.2011  22.12.2011  22.6.2012
 249092012  J.Bialko  Prenájom veľkej telocvične  31,50  24.2.2012  25.2.2012  3.3.2012
 249102012 Villena  Prenájom malej telocvične 288  20.4.2012  23.4.2012  22.6.2012
10702012 SOFT-GL Čipový systém 936 20.4.2012 21.4.2012  
2491002012 Mäso J+L Mäso a mäs. výrobky viď. príloha č.1 26.4.2012 27.4.2012 26.4.2013
2491002012 Slovfruit Zelenina a ovocie viď.príloha č.1 30.4.2012 1.5.2012  30.4.2013
č.7/2012 Ing.V.Haluška Poskytovanie vybraných činností 360 30.4.2012 1.5. 2012 30.4.2013
24911-2012 MASA Nákup drog.a priem. tovaru viď.priloha č.1 29.5.2012 30.5.2012 30.3. 2013
 249122012  Mäso J+L  Hydina viď príloha č.1  22.6.2012  23.6.2012  30.4.2012
28.6.2012  HOOK  Zmluva o dodávke ovocia a zeleniny    28.6.2012  29.6.2012  škol.rok 2012/2013
2490142012  Ryba, Košice Zmluva o dodávke rýb viď príloha č.1   27.8.2012  28.8.2012  škol.rok 2012/2013
30.8.2012 MC ZABIATKO Poskytovanie stravy   30.8.2012 4.9.2012 28.6.2013

249012013

 Vilena

 Prenájom malej telocvične prílohač.1, príloha č. 2

 740  7.9.2012  11.9.2012

 18.6.2013

249122012 SZŠ

Prenájom um.ihriska pôdorys školy a specif. najmu 

70 21.9.2012 24.9.2012 28.9.2012
249142012 SZŠ Prenájom malej telocvične Priloha c.1, Priloha c.2 216 21.9.2012 24.9.2012 28.92012
249132012 SG  Prenájom malej telocvične Priloha c.1 Priloha c.2  90  24.9.2012  25.9.2012  28.9.2012
249162012  CVC  Prenájom velkej telocvicne Priloha c.1 Priloha c.2 Priloha c.3  94,81  28.9.2012  1.10.2012  10.10.2012
249192012  SZŠ  Prenájom malej telocvicne Priloha1 Priloha2  432  28.9.2012  1.10.2012  12.10.2012
 249212012  SZŠ Prenájom um.ihriska Priloha1  70  28.9.2012  1.10.2012  12.10.2012
 249152012  CVC

Prenájom malej telocvicne Prilohac.1 Prilohac.2 Prilohac.3

 17,65  28.9.2012  2.10.2012  17.10.2012
249202012 SG Prenajom malej telocvicne Prilohac.1 Prilohac.2 600 1.10.2012 2.10.2012 23.10.2012
249022013 ZUS Nebytové priestory Prilohac.1 Priloha c. 2 1.10.2012 2.10.2012 skol.rok
249152012 MČKVP Prenájom malej telocvične Prilohac. 1 Prilohac. 2 34,89 24.10.2012 25.10.2012 15.11.2012
249072013 T-Systems

Prenajom velkej telocvicne Prilohac.1 Prilohac.2

3825 2.11.2012 5.11.2012 na dobu neurčitu
249032013 SZS Prenajom malej telocvicne Prilohac.1 Prilohac.2 6120 30.10.2012 5.11.2012 na dobu neurcitu
Zmluva o poskytovani vybranych cinnosti c.31-20 BPMK Poskytovanie vybranych cinnosti Priloha 30.10.2012 5.11.2012 na dobu neurcitu
249062013 CVC

Prenajom velkej telocvicne Prilohac.2 Prilohac.3

Priloha 1a Priloha 1b 30.10.2012 5.11.2012 21.6.2013
249162012 SMS Prilohac. 1 a 2

375-šk.r.2012-2013/525 ost. šk.r./

30.10.2012 5.11.2012 na dobu neurcitu
 249042013  SG Prenajom malej telocvicne Prilohac. 1 Prilohac. 2  5160  30.10.2012  6.11.2012 na dobu neurcitu
 249052013  CVC Prenajom malej telocvicne Prilohac.2 Prilohac.3 Priloha 1a Priloha 1b  5.11.2012  7.11.2012 21.6.2013
249082013  Tecma s.r.o. Prenajom nebytovej plochy Prilohac. 1  -najomne 120 -prevadzkove naklady Prilohac. 2   13.11.2012  15.11.2012  na dobu neurcitu
 14.12.2012  SMS Dohoda o poskytovani stravy                  Dodatok k dohode  Priloha 1/1    Priloha 1/2     Priloha 2  14.12.2012  15.12.2012  na dobu neurcitu
21.12.2012 KODRESTAV Zmluva o dielo 1/2012 5499,96 21.12.2012 22.12.2012 28.12.2012
Dodatok č.3 k zmluve č.249062009.  SCSPP Zmena vymeru prenajateho nebyt. priestoru Priloha c.1  564,75/rocna vyska najomneho/Priloha c2a, Priloha c2b/  27.12.2012  29.12.2012  na dobu neurcitu
249102013 SSK-TYDAM Prenajom nebytoveho priestoru           Prilohy  457,39  4.1.2013  8.1.2013

mala telocv. do 26.6.2013 velka telocv. do 21.6.2013

249112013 M.MOUCKA Prenajom chodby Priloha c. 1  144 Priloha c.2  14.1.2013 16.1.2013 19.6.2013
249122013 MUDr.Sajty

Prenajom malej telocvicne            Priloha c.1            Priloha c.2

400 18.1.2013 22.1.2013 18.6.2013
249132013 ERIK s.r.o. Dodávka mäsa Priloha c.1   25.2.2013 26.2.2013 26.12.2014 
249142013 M.Makovicky

Prenajom velkej telocvicne    Priloha c.1    Priloha c.2 

250 11.3.2013  12.3.2013 29.5.2013
249152013 L.Labajova Prenajom malej telocvicne    Priloha c.1    Priloha c.2 120 11.3.2013 12.3.2013  15.5.2013 
249163013 Tofako Dodávka chleba  a pekar. vyrob. Priloha c.1 21.3.2013 22.3.2013 22.3.2014
249172013 Ing. Haluška O poskytovaní vybraných služieb 360 29.4.2013 30.4.2013 30.4.2013
249092013 SZS

Prenajom nebytovych priestorov    Priloha c.1

Priloha c. 2 2.5.2013 3.5.2013 30.6.2016
30.5.2013  HOOK Dodavka zeleniny a ovocia
Priloha č. 1- sucast zmluvy
 30.5.2013 31.5.2013
 Sk.r. 2013/2014
249182013 MASA Nákup drog.a priem. tovaru Priloha c.1 17.6.2013 18.6.2013 na 10 mesiacov
249192013  INMEDIA Nákup mlieka a mliecnych výrobkov Priloha c.1  4.7.2013 9.7.2013  do 12 mesiacov
249202013 SZS Zmluva o technic.zhodnotení prenajatych nebyt. priestorov  vid.prilohy zmluvy
 10.7.2013  11.7.2013  Cl.IV/2 zmluvy
249212013 SSK Tydam Prenajom nebytovych priestorov Priloha c.1a, Priloha c.1,b, Priloha c.2, Priloha c.4  Priloha c.3a, Priloha c.3b
 10.9.2013  12.9.2013

mala telocv.26.9.2013

velka telocv.27.9.2013

249222013  SZS Prenájom nebytových priestorov
 456  11.9.2013  13.9.2013  20.9.2013
249232013  CVC Prenájom nebytových priestorov Priloha 1a, 1b, Priloha 3
Priloha 2 a, Priloha 2b  19.9.2013
 23.9.2013  29.9.2013