Zmluvy od 30.10.2013

 

Číslo zmluvy: Dodávateľ/Najomca: Názov zmluvy: Suma v eurach: Dátum zmluvy: Dátum účinnosti. Dátum ukončenia:
 249242013  SSK TYDAM Prenajom nebytovych priestorov-Priloha c.1a, Priloha c.1b, Priloha c. 2 Priloha c.3a,3b 30.10.2013  1.11.2013

mala tel.: 4.11.2013-24.6.2014

velka tel.: 1.11.2013-27.6.2014

 249252013 CVC Prenajom nebytovych priestorov-Priloha c.1a,1b 2364,44 Prilohy-c.2.a-3d 30.10.2013  1.11.2013  1.11.2013-31.3.2014
249262013 T - Systems Prenajom nebytovych priestorov - Priloha c.1, Priloha c. 2 60 30.9.2013 2.10.2013 6.11.2013
 249272013 MC-KVP Vypozicka nebytovych priestorov-Priloha c. 1 Priloha c.2 30.10.2013  1.11.2013  9.11.2013
 249282013 SSS Prenajom nebytovych priestorov-Priloha c. 1 Priloha c.2 10 044 30.10.2013  1.11.2013  1.11.2013-20.6.2013
 249292013  T-Systems  Prenajom nebytovych priestorov-Priloha c.1, Priloha c.2  3750 za šk. rok  30.10.2013  4.11.2013  na dobu neurčitú
249322013 SSS Prenajom nebytovych priestorov-Priloha 1.-2. 1956 27.11.2013 28.11.2013 13.12.2013
 249342013  MC-KVP Prenajom nebytovych priestorov-Priloha c. 1  Priloha c. 2  15.11.2013  23.11.2013  23.11.2013
 249332013  Britten Prenajom nebytovych priestorov miestnost c.213C-Priloha c.1  Priloha c.2  6.12.2013  10.12.2013  na dobu neurčitu
 249352013  OZ PROSPORT Prenajom nebytových priestorov Priloha c.1, Priloha c. 2  240  19.12.2013  22.12.2013  22.6.2013
Dodatok c.4 k zmluve č.249822006  SSS Prenajom nebytovych priestorov, trakt F Priloha c.1 v zmysle zmluvy  27.12.2013 28.12.2013  v zmysle zmluvy
Dodatok c. 1 k zmluve c.249092013  SSS Prenajom nebytovych priestorov, trakt A/2.nadz.podlazie v zmysle zmluvy  27.12.2013  28.12.2013  v zmysle zmluvy
Dodatok c. 1 k zmluve c.2490022009  SSS Prenajom nebytovych priestorov, trakt A/ 1. nadz. podlazie v zmysle zmluvy  27.12.2013  28.12.2013  v zmysle zmluvy
Dodatok c. 1 k zmluve c. 249282013  SSS Prenajom nebytovych priestorov, telocvicna  8532  3.1.2014  7.1.2014  v zmysle zmluvy
Kol. zmluva   Kolektívna zmluva   29.1.2014 30.12014 v zmysle zmluvy
249012014  INMEDIA, s.r.o.  Dodavka ryb  2106,60  14.2.2014  15.2.2014  v zmysle zmluvy

20140303

28590331

 INTA, s.r.o. Odvoz odpadu v zmysle zmluvy 3.3.2014 4.3.2014 4.3.2015
 249022014 MČ Sídl. KVP  Výpožička priestorov   90  12.3.2014  14.3.2014  16.3.2014
 249032014 MČ Sídl. KVP Výpožička priestorov  90  25.3.2014  28.3.2014  29.3.2014
249042014  CVC Prenajom nebytovych priestorov, telocvicne v zmysle zmluvy  10.4.2014  11.4.2014  27.6.2014
249172013 Dodatok č.1  Ing. V.Haluška  Vybrané činnosti  v zmysle zmluvy  24.4.2014  25.4.2014  na dobu neurčitú
249052014  MČ Sidl. KVP  Vypozicka priestorov  46  15.5.2014  24.5.2014  25.4.2014
 249062014  SSŠ  Zmluva o TZ prenajatých nebyt. priestoroch, trakt A/1. nadz. podlažie-Prílohy  v zmysle zmluvy  17.7.2014  19.7.2014  v zmysle zmluvy
249072014  CVC

Prenajom nebyt. priestorov - Priloha c.1 Priloha c.3

 329,34

Priloha c.2

 4.9.2014  8.9.2014  29.9.2014
249082014 OZ LIBA ACADEMY 11 Prenajom nebytovych priestorov 54,98 15.9.2014 17.9.2014 30.9.2014
249092014 SSS Prenajom nebyt. priestorov-mala telocvicna 440.32 12.9.2014 17.9. 2014 30.9.2014
249102014 TYDAM Prenájom nebyt. priestorov - telocvicne  73,12  12.9.2014  17.9.2014  30.9.2014
249112014 CVC Prenajom nebyt. priestorov Dodatok k zmluve  2191,26  29.9.3014  1.10.2014  1.10.2014-26.6.2015
249122014 CVC zmluva stornovana        
249133014 SSS Prenajom nebytovych priestorov  7999,12 3.10.2014  4.10.2014  6.10.2014-22.6.2014
249142014 T-Systems Prenajom nebytovych priestorov

 4312,50

/šk.r.

3.10.2014  4.10.2014

 na dobu neurčitú

ukoncenie zmluvy

249152014 TYDAM Prenajom nebytovych priestorov  1191,74 6.10.2014  7.10.2014

velka tel.do26.6.2015

mala tel.do23.6.2015

249162014 LIBA ACADEMY 11 Prenajom nebytovzch priestorov  1579,69 23.10.2014 24.10.2014 26.6.2015
249352014 PROSPORT Prenájom nebytovych priestorov 320 14.11.2014 15.11.2014 24.6.2014
249362014 MC - KVP Prenajom nebytovych priestorov  97 12.11.2014 14.11.2014 16.11.2014
249372014 Stred. služieb škole

Zabezpecenie sluzieb vo verejnom obstaravani

 8/hod.

bez DPH

17.12.2014  18.12.2014  v zmysle zmluvy