Vedenie

riaditeľ školy:
PaedDr. Alexander Suchan, telefón: 055 / 789 41 89, email: riaditel@zsstarozagorska.sk

                                                       0911 982 113

Konzultačné hodiny pre rodičov:         streda 15:00  - 16:00 hod.  

 

zástupca riaditeľa:
Mgr. Alena Opltová, email: info@zsstarozagorska.sk

 

hospodársko-ekonomický referent:
Monika Kožiaková, email: hospodarka@zsstarozagorska.sk