Telesná výchova a šport

Okresné kolo v malom futbale starších žiakov „Futbal Cup“

 

DIPLOM

FOTO

 

 

 

 

 

 

Zoznam súťaží

V šk.roku 2014/2015

Dňa 01.10.2014

Plavecká štafeta (Spišák Juraj, Papcun Marcel, Harvan Dominik, Trojčák Marco, Bednář  

                              Michal, Timko Filip, Bujaki Martin, Herrgottová Rebecca, Frančáková 

                              Frederika)

Dňa 02.10.2014

Cezpoľný beh žiakov ZŠ (Minčák Martin, Papcun Marcel, Spišák Juraj)

 

Umiestnenie: 2. miesto

 

Dňa 03.10.2014

 Atletika hrou 2014  (Duda Jozef ,Duda Patrik, Hoang Long Dávid Pham Trung, Korpa 

                                     Patrik, Kuchta Filip, Eštoková Katarína, Timková Simona, Vaľková

                                     Sandra, Frančáková Frederika, Dudová Viktória)

 

 Umiestnenie:  5. miesto

 

Dňa 05.10.2014

Minimaratón (Bujaki Martin, Papcun Marcel, Spišák Juraj)

 

Dňa 15.10.2014

Prehadzovaná – Zober loptu, nie drogy (Chomová Daniela, Eštoková Zuzana, Halázsová  

                                                                      Lívia, Herrgottová Rebecca, Kocsisová Tatiana,  

                                                                      Frančáková Frederika, Eštoková Katarína)

 

Umiestnenie: 4.miesto v skupine B, postup o 13. – 16.miesto

 

 

 

Dňa 29.10.2014

Prehadzovaná – Zober loptu, nie drogy (Chomová Daniela, Eštoková Zuzana, Halázsová  

                                                                     Lívia, Herrgottová  Rebecca, Kocsisová Tatiana,  

                                                                     Harabinová Tatiana, Eštoková Katarína)

 

Umiestnenie: 14. Miesto

 

Dňa 11.11.2014

Obvodné kolo v bedmintone žiaci (Bednář Michal, Harvan Dominik, Timko Filip)

                                               žiačky (Herrgottová Rebecca, Frederika Frančáková)

 

Umiestnenie: žiaci   - 4.miesto

                      žiačky - 2.miesto

 

Dňa 24.11.2014

Turnaj MČ KVP vo florbale žiakov 5.-7. ročník (Pázsiczký Marek, Duda Jozef, Duda  

                                                                                    Patrik, Pham Trung Hoang Long Dávid,

                                                                                    Kuchta Filip, Linhart Šimon, Kaszycki 

                                                                                    Kamil, Duda Matej, Pipoly Radoslav, 

                                                                                    Kinka Ronald)

Umiestnenie: 2.miesto

 

Dňa 25.11.2014

Turnaj MČ KVP vo florbale žiakov 8.a 9.ročník (Bednář Michal, Bujaki Martin, Papcun  

                                                                                    Marcel, Spišák Juraj, Than Duc Van, Tot            

                                                                                    Richard, Štec Adam, Marčišin Matúš, 

                                                                                    Kochman Marek, Timko Filip)   

                                                                        

Umiestnenie:  1.miesto

 

Dňa 28.11.2014

Turnaj v stolnom tenise (Adam Štec, Matúš Marčišin, Kamil Kaszycki, Van Duc Than)

Umiestnenie: 3.miesto

Dňa 01.12.2014

Minivybíjaná- Zober loptu, nie drogy“ (Timea Adzimová, Laura Horková, Laura 

                                                                    Hovanová, Patrícia Mikolajová, Martina

                                                                    Turócziová, Samuel Fedor, Martin Kocsis, Dušan

                                                                    Hubinský, Viet Dinh Dang, Muhameed Ali Bashir)

 

Umiestnenie: 3.miesto v skupine A,  postup o 9. až 12.miesto

 

Dňa 21.01.2015

Minivybíjaná- Zober loptu, nie drogy“ (Timea Adzimová, Laura Horková, Laura 

                                                                    Hovanová, Patrícia Mikolajová, Martina

                                                                    Turócziová, Karolína Fabianová, Jakub Beregsászi,  

                                                                    Samuel Fedor, Martin Kocsis, Dušan Hubinský, 

                                                                    Viet Dinh Dang, Muhameed Ali Bashir)

 

Umiestnenie: V druhom kole- 11.miesto

 

Dňa 03.03.2015

Turnaj vo florbale- Zober loptu, nie drogy“ (Bednář Michal, Bujaki Martin, Papcun 

                                                                            Marcel, Spišák Juraj, Pázsiczký Marek, Timko

                                                                            Filip, Štec Adam, Marčišin Matúš, Than Duc

                                                                            Van, Marčišinová Miriam)

 

Umiestnenie: 2. miesto v skupine C, postup o 5.- 9. miesto

 

Dňa 24.03.2015

Obvodné kolo - Hádzaná žiakov (Bednář Michal, Bujaki Martin, Papcun Marcel, Dominik 

                                                         Harvan Tot Richard, Spišák Juraj, Timko Filip, Štec 

                                                         Adam, Marčišin Matúš, Than Van)

 

Umiestnenie: 2. Miesto

 

Dňa 25.03.2015

Obvodné kolo- Gymnastický 4-boj žiačok ZŠ „A“ (Daniela Bobková, Simona Fabianová, 

                                                                                     Lujza Humeníková, Vanesa Lichá, Lívia 

                                                                                     Sabolová, Kristína Saladiová)

 

Umiestnenie: 1. miesto ( súťaž družstiev)

                        1.miesto – Vanesa Lichá (súťaž jednotlivcov)

                        2.miesto – Lujza Humeníková (súťaž jednotlivcov)

                        3.miesto – Kristína Saladiová (súťaž jednotlivcov)

 

Postup na krajské kolo.

 

Dňa 31.03.2015

Turnaj MČ KVP vo futbale mladších žiakov (Fedor Samuel, Dang Dinh Viet, Bashir Ali 

                                                                              Muhameed, Hubinský Dušan, Kis Stanislav,

                                                                              Genčúr Patrik, Fözo Dávid, Beregszászi

                                                                              Branislav, Puhala Matej)

Umiestnenie: 2. miesto

 

Dňa 13.04.2015

Turnaj Košice Futsal 2015 „Zober loptu, nie drogy“ (Bednář Michal, Bujaki Martin, 

                                                                                          Minčák Martin, Papcun Marcel,   

                                                                                          Spišák Juraj, Tót Richard, Harvan 

                                                                                          Dominik, Trojčák Marco, Štec Adam, 

                                                                                          Marčišin Matúš, Duc Van Than) 

                                                                             

Umiestnenie:  v skupine C : 2. miesto postup

 

Dňa 22.04.2015

Obvodné kolo minifutbal žiakov „McDonald´s Cup (Bashir Ali Muhameed, Beregszászi  

                                                               Branislav, Fedor Samuel, Fözö Dávid, Genčúr Patrik,  

                                                               Györi Sebastián, Kocsis Martin, Martonik Samuel,

                                                               Štucka Samuel, Tomič Tomáš)

Umiestnenie:  3. miesto

Dňa 23.04.2015

Krajské kolo Gymnastický 4 - boj žiačok ZŠ „A“( Bobková Daniela, Fabiánová Simona, 

                                                                                     Humenníková Lujza, Lichá Vanesa, 

                                                                                     Saladiová Kristína, Šimková Júlia)

Umiestnenie:  4. miesto (súťaž družstiev)

 

Dňa 24.04.2015

Obvodné kolo vo Florbale žiakov ZŠ (Bednář Michal, Bujaki Martin, Kuchta Filip, Papcun 

                                                                Marcel, Pázsiczký Marek, Timko Filip, Spišák Juraj,            

                                                                Tót Richard, Štec Adam,  Marčišin Matúš, Duc Van  

                                                                Than) 

                                                                              

Umiestnenie:  4. miesto

 

Dňa 28.04.2015

Obvodné kolo vo Vyvíjanej žiačok ZŠ (Adzimová Timea, Dudová Viktória, Eštoková 

                                                                  Katarína, Frančáková Frederika, Herrgottová 

                                                                  Rebecca, Hanzeľová Katarína, Siladiová Ema, 

                                                                  Kubáňová Laura, Suváková Viktória, Vaľková

                                                                 Sandra, Timková Simona)

Umiestnenie:  4. miesto

 

Dňa 30.04.2015

Turnaj vo florbale- Zober loptu, nie drogy“ (Bednář Michal, Bujaki Martin, Papcun 

                                                                            Marcel, Spišák Juraj, Pázsiczký Marek, Timko

                                                                            Filip, Štec Adam, Marčišin Matúš, Than Duc

                                                                            Van, Marčišinová Miriam)

 

Umiestnenie: 5. miesto

 

 

Dňa 05.05.2015

Turnaj vo Vyvíjanej žiačok ZŠ- „Zober loptu, nie drogy“ (Adzimová Timea, Dudová    

                                                         Viktória, Eštoková ,Katarína, Frančáková Frederika,  

                                                          Herrgottová Rebecca, Hanzeľová Katarína, Siladiová 

                                                          Ema, Kubáňová Laura, Suváková Viktória, Vaľková

                                                          Sandra, Timková Simona)

 

Umiestnenie:  3. miesto  postup o 11.- 15.miesto

 

 

Dňa 06.05.2015

Obvodné kolo detskej dopravnej súťaže- „Na bicykli bezpečne 2015 “

                               (Horková Laura, Stollmannová Anna Mária, Kovaľ Jakub, Horniak Jakub)

Umiestnenie: 1. miesto postup na krajské kolo

 

 

Dňa 06.05.2015

Atletika hrou 2015 (Adzimová Timea, Hanzeľová Katarína, Siladiová Ema, Vaľková 

                                   Sandra, Kovaľová Karolína, Duda Patrik, Duda Jozef, Beregszászi  

                                   Branislav, Pham Trung Hoang Long Dávid, Fözö Dávid)

 

Umiestnenie:  8. miesto

 

Dňa 07.05.2015

Turnaj o pohár MČ KVP v hádzanej žiakov (Spišák Tomáš, Bujaki Martin, Papcun 

                                             Marcel, Dominik Harvan Tot Richard, Kochman Marek,  Spišák 

                                             Juraj, Timko Filip, Štec Adam, Marčišin Matúš, Than Van)

 

Umiestnenie: 1. miesto

 

 

Vybíjaná dievčat

28. 4. 2015 sme sa zúčastnili v rámci školského športu vybíjanej dievčat. Obsadili sme 3. miesto. Dievčatá hrali ako najlepšie vedeli, ale nestačilo to na postup. Družstvo bolo zložené z dievčat 4.-7. ročníka, najlepšou vybíjajúcou hráčkou bola Frederika Frančáková a výbornou kapitánkou Ema Siladiová. Dievčatá, ďakujeme za reprezentáciu.    G. Kočišová  FOTO

 

 

Prehadzovaná – Zober loptu nie drogy

 

Minulý mesiac sa dievčatá 6.-8. ročníka zúčastnili turnaja v prehadzovanej. Naše mladé družstvo obsadilo v prvom kole 4. miesto vo svojej skupine a v druhom kole 2. miesto. Nakoniec skončili štrnáste. V prvom kole sme mali iba jednu ôsmačku a dve šiestačky, aj preto sme vyrovnané zápasy nezvíťazili, o rok dievčatá určite zúročia tohtoročné skúsenosti, lebo už vedia, ako chutí víťazstvo. Pre školu získali dve lopty a pre seba krásne žlté tričká s logom projektu. Dievčatá, ďakujeme za aktívnu účasť.  FOTO


MINIMARATÓN

Dňa 1.10.2014 sa v priestoroch školského areálu uskutočnilo podujatie členov nášho školského klubu pod názvom Minimaratón 2014. V bežeckej disciplíne súťažili dievčatá a chlapci prvých a tretích ročníkov. Výsledková listina:

1. ročník:

CHLAPCI:

1. miesto: FABIÁN, Samuel

2. Sobota, Matej

3. Palášthy, Dávid

DIEVČATÁ:

1. miesto: Šimková, Júlia

2. Korpová, Barbora

3. Lichá, Vanesa

3. ročník:

CHLAPCI:

1. miesto: FÖZÖ, Dávid

2. BEREGSZÁSZI, Jakub

3. BEREGSZÁSZI, Martin

DIEVČATÁ:

1. miesto: BEREGSZÁSZIOVÁ, Zuzana

2. HUMENÍKOVÁ, Lujza

3. THAN VAN, Tam – Ela                    FOTO

 

 

10.4.2014 Minihádzaná v AUPARKU - diplom

 

Základná škola Starozagorská 8, Košice

 

ŠPORTOVÉ PODUJATIA V ŠK. ROKU 2013/14

 

SEPTEMBER

- 6.9. bežecké podujatie NIGHT RUN (4585 metrov)

 Maroš Mozola, Martin Bujaki, Marcel Papcun, Juraj Spišák, Richard Tot – 8.A          zodp. Mgr. Mozola

- 27. 9. Účelové cvičenie pre žiakov II. stupňa                                                                    zodp. Mgr. Mozola

OKTÓBER

- 1. 10. Okresné kolo v cezpoľnom  behu

Viktória Bundschuhová, Lea Cápová, Sarah Siládiová,

Maroš Mozola, Martin Bujaki,  Marcel Papcun – všetci  8. A                                          zodp. Mgr. Mozola

- 6. 10. Minimaratón v rámci MMM, 4200 metrov (štartovalo 2622 bežcov)

 Maroš Mozola, Martin Bujaki, Marcel Papcun, Juraj Spišák, Richard Tot – 8.A                zodp. Mgr. Mozola

-10. 10. Plavecká štafeta mesta Košice

Sandra Vaľková, Viktória Suváková, Frederika Frančáková – 5. A

Juraj Spišák, Filip Timko, Dominik Harvan, Michal Bednář, Patrik Leinstein – 8.A     zodp. Mgr. Horniak

- 21. 10. Turnaj v prehadzovanej „Zober loptu, nie drogy“

dievčatá, umiestnenie v skupine -  1. miesto – postup do finále

Sarah Siládiová, Katarína Prokopová, Lea Cápová, Viktória Bundschuhová,

Miriam Marčišinová, Nikola Džurňáková, Veronika Hudáková – 8. A

Natália Gregová, Alexandra Šimková – 7. A                                                                       zodp. Mgr. Mozola

- 24. 10. Okresné kolo v bedmintone, družstvo dievčat  3. miesto

Rebecca Herrgottová  - 6.A, Katarína Eštoková – 5.A                                                           zodp. Mgr. Mozola

 

 

 

NOVEMBER

- 8. 11. Okresné kolo v stolnom tenise, družstvo chlapcov  6. miesto

Eduard Tóth, Matej Hruška – 9. A, Marcel Papcun, Patrik Leinstein – 8. A                                            zodp. Mgr. Mozola 

- 14. 11 Okresné kolo v hádzanej, družstvo chlapcov 4. miesto

Eduard Tóth, Erik Šuster – 9.A, Maroš Mozola, Martin Bujaki, Marcel Papun,

Richard Tot, Michal Bednář, Juraj Spišák, Patrik Leinstein – 8. A                                               zodp. Mgr. Mozola    

- 27. 11. Turnaj v prehadzovanej „Zober loptu, nie drogy“  

dievčatá, celkové umiestnenie 2. miesto (účasť 12 škôl z celých Košíc)

Sarah Siládiová, Katarína Prokopová, Lea Cápová, Viktória Bundschuhová,

Miriam Marčišinová, Nikola Džurňáková, Veronika Hudáková – 8. A

Natália Gregová, Alexandra Šimková – 7. A                                                                             zodp. Mgr. Mozola

- 28. 11. Okresné kolo v basketbale, družstvo dievčat  4. miesto 

Sarah Siládiová, Viktória Bundschuhová, Lea Cápová, Miriam Marčišinová,

Nikola Džurňáková, Katarína Prokopová8. A, Alexandra Šimková – 7. A,

Frederika Frančáková – 5. A,  Ema Siládiová – 4. A                                                                   zodp. Mgr. Štempelová      

DECEMBER

- 9. 12. Turnaj v minivybíjanej „Zober loptu, nie drogy“  

chlapci a dievčatá, umiestnenie v skupine -  1. miesto – postup do finále

Marek Pázsiczký, David Pham Trung, Jozef  Duda, Ali Bashir, Jozef Šmídek,

Ema Siládiová, Zuzana Bašťanová, Alexandra Tokarčíková, Laura Kubáňová,

Anna Mária Štollmannová, Sára Sabolová – všetci 4. A                                                             zodp. Mgr. Štempelová      

- 19. 12. Vianočný zápas v hádzanej – chlapci 9. A - chlapci 8. A    7 : 10

9. A – Filip Nguyen, Erik Šuster, Jaroslav Pilnik, Eduard Tóth, Dávid Surňák,

           Patrik Prokop, Ronald Ružinský

8. A – Marcel Papcun, Richard Tot, Maroš Mozola, Martin Bujaki,

            Michal Bednář, Patrik Leinstein, Marek Kochman                                                           zodp. Mgr. Mozola   

 

JANUÁR

- 29. 1. Hádzanársky turnaj „O pohár starostky sídliska KVP“ družstvo chlapcov   1. miesto

9. A – Filip Nguyen,  Jaroslav Pilnik, Eduard Tóth, Patrik Timko

8. A – Marcel Papcun, Richard Tot, Maroš Mozola, Martin Bujaki,

            Michal Bednář, Patrik Leinstein, Juraj Spišák                                                                 zodp. Mgr. Mozola   

 

 

    

 

                                

 

Florbalový turnaj MČ Košice - sídkisko KVP 6.12.2011

 

 Žiaci našej školy vyhrali florbalový turnaj pre starších žiakov, ktorý bol organizovaný MČ Košice-KVP pod záštitou zástupcu starostky MČ Košice-sídlisko KVP               foto

 OBVODNÉ   KOLO  žiakov  ZŠ vo FLORBALE  15. – 16. 11. 2011

Naša škola zorganizovala v dňoch 15.-16.11.2011 turnaj vo florbale žiakov ZŠ. V prvý hrací deň súťažilo 8 družstiev v kategórii starší žiaci. Naši chlapci obsadili 5.miesto.V druhý hrací deň súťažili dievčatá a mladší žiaci. Naše mladšie žiačky obsadili 3.miesto, staršie 2.miesto. Chlapci skončili na 5.mieste.     foto 

KRAJSKÉ KOLO V CEZPOĽNOM BEHU

 Dňa 12.10.2011 sa uskutočnilo krajské kolo v cezpoľnom behu, v Dobšinej. Súťaže sa zúčastnil žiak našej školy František Molnár, ako víťaz kvalifikácie.

 

 

 

MARATÓNSKA ŠTAFETA

 

Dňa 30.9.2011 sa uskutočnili preteky pod názvom MARATÓNSKA ŠTAFETA určená pre žiakov základných škôl, ako súčasť športových aktivít pred 88. ročníkom MMM.

Našu školu reprezentovala pätica chlapcov. Obsadili štvrté miesto.

 

 

 

Školská športová liga vo florbale žiakov 3. - 5. ročníka

ZŠ Starozagorská – 1. miesto

reprezentovali: Mišo Sedmák, Jaro Pilnik, Edo Tóth, Matej Kobyľan, Peťo Regenda,
                         Filip Nguyen, Paťo Timko (5. A), Martin Bujaki, Maroš Mozola,
                         Marek Kochman (4. A), Adam Štec, Van Duc Than – Paľko (3. A)

 

Orion florbal cup – mladší žiaci

27. 1. 2011  ZŠ Starozagorská

Poradie:

 

     1. ZŠ Starozagorská – postup do krajského kola

     2. ZŠ Drábova

     3. ZŠ Šaca                          Turnaja sa zúčastnilo 5 škôl.

Reprezentovali:

5. A – Martin Bujaki, Maroš Mozola, Marek Kochman

6. A – Jaro Pilnik, Mišo Sedmák, Edo Tóth, Peťo Varmeďa, Paťo Timko, Filip Nguyen, Martin Fujak

7. A – Erik Török

 

 

Medzitriedny florbalový turnaj chlapcov 1. – 3. ročníka

21. 12. 2010 ZŠ Starozagorská 8

Poradie: 

1.            III. A

2.            I. A

3.            II. A

Turnaja sa zúčastnilo 25 chlapcov. Najlepším strelcom bol Marek Pazsiczký -   I. A.

 

Hádzanársky turnaj „O pohár starostu sídl. KVP“

13. 12. 2010  ZŠ J. Pavla II

Poradie:

 

1.                  ZŠ Starozagorská

2.                  ZŠ J. Pavla II.

3.                  ZŠ Janigova

4.                  ZŠ Čordákova

 

Reprezentovali:   9. A – Matúš Smreček, Denis Uram, Laco Eliáš, Kubo Baltovič,

                                       Robo Karaffa, Martin Neubauer, Matúš Kebísek, Tomáš Bača,   

                                       Paťo Vargovčák

                             8. A – Fero Molnár, Viktor Ščerbanovský, Edo Mochnáč

 

Turnaj v prehadzovanej „O pohár starostu sídl. KVP“

8. 12. 2010  ZŠ Čordákova

Poradie:

 

1         ZŠ Janigova                                  Turnaja sa zúčastnilo 5 škôl.

2         ZŠ J. Pavla II.

3.        ZŠ Starozagorská

 

Reprezentovali:     7. A – Simona Kačmaríková, Kamila Jacáková, Erik Tőrők

                              6. A – Soňa Dešková, Jaro Pilnik, Mišo Sedmák, Paťo Timko, Edo Tóth

 

Okresné kolo v stolnom tenise – starší žiaci

29. 11. 2010  ZŠ J. Pavla II.

Poradie:

 

 

 

  1.          ZŠ Bernolákova 16              Turnaja sa zúčastnilo 7 škôl.
  2.          ZŠ Kežmarská 28
  3.          ZŠ Starozagorská

 

Reprezentovali:     9. A – Paťo Vargovčák, Matúš Smreček, Kubo Volanský

 

 

Okresné kolo vo florbale – mladší žiaci

21. 10. 2010  ZŠ Starozagorská 8, ZŠ Janigova

Poradie:

 

 

  1. ZŠ Považská                           Turnaja sa zúčastnilo 10 škôl.
  2. ZŠ Starozagorská
  3. ZŠ Kežmarská 28                  

 

Reprezentovali:

6. A – Jaroslav Pilnik, Michal Sedmák, Eduard Tóth, Peter Varmeďa, Patrik Timko,

           Filip Nguyen, Erik Šuster

5. A – Martin Bujaki, Maroš Mozola, Marek Kochman

 

Okresné kolo vo florbale – starší žiaci

20. 10. 2010  ZŠ Starozagorská 8, ZŠ Janigova

Poradie: 

 

 

  1. ZŠ Kežmarská 28                   Turnaja sa zúčastnilo 9 škôl
  2. ZŠ Považská
  3. ZŠ Starozagorská                

 

Reprezentovali:

9. A – Matúš Smreček, Denis Uram, Ladislav  Eliáš, Jakub Baltovič, Robert Karaffa

8. A – František Molnár, Viktor Ščerbanovský

6. A – Jaroslav Pilnik, Michal Sedmák, Eduard Tóth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futbalový turnaj „O pohár starostu sídliska KVP“ – najmladší žiaci – 15. 6. 2010

ZŠ Starozagorská – 2. miesto                                FOTO

reprezentovali:  Maroš Mozola, Martin Bujaki, Paťo Leinstein, Marcel Papcún, Marek            
                          Kochman, Rišo Tot, Ján Horváth, Juro Spišák (4. A),  
                          Van Than Duc – Paľko (3. A)

 

Školský futbalový turnaj chlapcov 8. – 9. ročníka – 1. 6. 2010

Celkové poradie:                                             FOTO z podujatia

1. miesto    SQUÉDŽO TEAM – Karaffa R., Baltovič, Uram Den., Leško, Anděl, Uhrín
2. miesto    FC HAM-HAM – Smreček, Kebísek, Neubauer,Vargovčák, Bača, Eliáš L.
3. miesto    FC AMAZÓN – Frolo, Duda, Brinček, Molnár F., Jenčík, Kriš, Sidorová  
4. miesto    BEZ MENA – Karaffa J., Varga, Borovský, Uram Duš., Súčik, Somoši

 

Okresné kolo v atletike – 19. 5. 2010

umiestnenia:

vrh guľou                              –  Jano Karaffa     3. miesto
hod kriketovou loptičkou       –  Jano Karaffa     3. miesto
beh na 300 metrov               –   Peťo Molnár     3. miesto
štafetový beh 4x60 metrov   –  Peťo Molnár, Mišo Duda, Jožo Lazar, Kubo Brinček     3. miesto  

súťaž družstiev                     –  2. miesto  (7 družstiev)

zloženie družstva:               Peťo Molnár, Mišo Duda, Jožo Lazar, Kubo Brinček, Jano Karaffa,
                                            Kubo Baltovič, Gabo Leško, Laco Eliáš, Tomáš Bača, Denis Uram

 

Okresné kolo vo futbale – mladší žiaci – 6. 5. 2010

ZŠ Starozagorská – 2. miesto v skupine

reprezentovali:  Fero Molnár, Viktor Ščerbanovský (7. A), Jaro Pilnik, Mišo Sedmák,
                          Peťo Varmeďa, Edo Tóth, Matej Kobyľan, Paťo Timko,
                          Peťo Regenda (5. A)


Okresné kolo vo futbale – starší žiaci – 4. 5. 2010

ZŠ Starozagorská – 2. miesto

reprezentovali:  Jožo Lazar, Mišo Duda (9. A), Gabo Leško, Denis Uram, Robo Karaffa,    
                          Kubo Baltovič, Laco Eliáš, Rony Anděl, Tomáš Bača (8. A),
                          Fero Molnár (7. A)

 

Futbalový turnaj Mc Donald´s cup – najmladší žiaci – 22. 4. 2010

ZŠ Starozagorská – 4. miesto v skupine              FOTO
reprezentovali:   Matej Kobyľan (5. A), Maroš Mozola, Martin Bujaki, Paťo Leinstein, Marcel Papcún,
                       Marek Kochman, Ján Horváth, Rišo Tot, Juro Spišák (4. A), Van Than Duc – Paľko (3. A)

   

Okresné kolo v hádzanej starších žiakov – 13. 4. 2010

ZŠ Starozagorská – 2. miesto

reprezentovali:     Jožo Lazar, Mišo Duda (9. A), Lukáš Frolo, Jano Karaffa,  
                             Miro Somoši (9. B), Kubo Baltovič, Robo Karaffa, Denis Uram,
                             Matúš Smreček, Laco Eliáš, Gabo Leško (8. A), Fero Molnár (7. A)

Futsalový turnaj „Zober loptu, nie drogy“

www.zoberloptu.sk

reprezentovali:     Jožo Lazar, Mišo Duda (9. A), Dávid Borovský, Robo Jenčík (9. B),
                             Kubo Baltovič, Robo Karaffa, Denis Uram, Matúš Smreček, Gabo Leško,
                             Laco Eliáš, Fero Molnár (7. A)


Medzitriedny turnaj dievčat 6. – 9. ročníka v prehadzovanej - 19. 3. 2010

Celkové poradie:                                            FOTO

1. miesto   8. A – Onodiová, Uramová, Slepčíková, Horňáková, Drábiková, Kohanová,       
                             Ražeková, Sadivová  
2. miesto   9. A – Vencelová, Košíková, Parnayová, Jakubovová, Sameková, Marcinková
3. miesto   7. A – Jakubovová, Pipolyová, Tomičová, Rindošová, Balogová, Molokáčová,     
                             Janočková, Schröderová
4. miesto   6. A – Yildiz, Jacáková, Kašubjaková Nikola, Kašubjaková Vanessa, Vargová,
                             Kačmariková, Hanušovská, Brincková, Dučaiová
5. miesto   9. B –  Sidorová, Vašková, Marinicová, Perháčová, Grobárová, Kavárniková

 

Orion florbal cup – 26. 2. 2010

ZŠ Starozagorská – 2. miesto

reprezentovali:  Viktor Ščerbanovský, Fero Molnár (7. A), Mišo Sedmák, Jaro Pilnik,
                          Edo Tóth, Matej Kobyľan (5. A),  Maroš Mozola, Martin Bujaki,
                          Marek Kochman (4. A)


Florbalový turnaj mladších žiakov „O pohár zástupcu starostu sídliska KVP“ - 3. 2. 2010

ZŠ Starozagorská – 1. miesto                                     Obrázky

reprezentovali:  Mišo Sedmák, Jaro Pilnik, Edo Tóth, Denis Kalafus, Matej Kobyľan (5. A),
                          Maroš Mozola, Martin Bujaki, Marek Kochman (4. A), Oliver Kalafus,             
                          Adam Štec (3. A), Rado Pipoly (2. A)      

Florbalový turnaj starších žiakov „O pohár zástupcu starostu sídliska KVP“ - 4. 2. 2010

ZŠ Starozagorská – 3. miesto

reprezentovali:  Jožo Lazar, Mišo Duda (9. A), Dávid Borovský, Lukáš Frolo,
                          Tomáš Balog (9. B), Robo Karaffa, Denis Uram (8. A), Fero Molnár,
                          Viktor Ščerbanovský (7. A)

 

Hádzanársky turnaj „O pohár starostu sídliska KVP“ – 18. 12. 2009

ZŠ Starozagorská – 2. miesto

reprezentovali:     Jožo Lazar, Mišo Duda (9. A), Dávid Borovský, Lukáš Frolo, Jano Karaffa, 
                             Miro Somoši (9. B), Kubo Baltovič, Robo Karaffa, Denis Uram,
                             Matúš Smreček, Laco Eliáš (8. A), Fero Molnár (7. A)           FOTO

 

Basketbalový turnaj „O pohár starostu sídliska KVP“ – 17. 12. 2009

ZŠ Starozagorská – 2. miesto

reprezentovali:     Aďa Košíková, Zuzka Sameková, Ivka Jakubovová, Katka Sidorová,            
                             Simona Vencelová, Peťa Parnayová, Monča Marcinková,
                             Miška Bálintová (9. A)

 

Okresné kolo v basketbale – 11. 12. 2009

ZŠ Starozagorská – 2. miesto

reprezentovali:     Aďa Košíková, Zuzka Sameková, Ivka Jakubovová, Katka Sidorová,            
                             Simona Vencelová, Peťa Parnayová, Monča Marcinková,
                             Miška Bálintová (9. A)                                                              FOTO

 

Exel florbal cup – 26. 11. 2009

ZŠ Starozagorská – 3. miesto v skupine

reprezentovali:     Fero Molnár, Viktor Ščerbanovský (7. A), Denis Kalafus, Mišo Sedmák,
                             Jaro Pilnik, Edo Tóth, Matej Kobyľan (5. A), Oliver Kalafus (3. A),       
                             Maroš Mozola, Martin Bujaki (4. A)

                             FOTO

 

Okresné kolo vo futbale – 6. 10. 2009

ZŠ Starozagorská – 2. miesto

reprezentovali:     Jožo Lazar, Mišo Duda (9. A), Dávid Borovský, Miro Somoši (9. B),
                             Kubo Baltovič, Robo Karaffa, Gabo Leško, Denis Uram, Matúš Smreček,
                             Rony Anděl, Martin Neubauer, Laco Eliáš, Tomáš Bača (8. A),
                             Fero Molnár (7. A)


Okresné kolo v badmintone – 16. 10. 2009

kategória staršie žiačky:

Zuzka Onodiová (8. A)  – 3. miesto

  

Exel florbal cup – 2. 11. 2009

ZŠ Starozagorská – 4. miesto

reprezentovali:     Fero Molnár, Viktor Ščerbanovský (7. A), Denis Kalafus, Mišo Sedmák,
                             Jaro Pilnik, Edo Tóth, Matej Kobyľan (5. A), Oliver Kalafus (3. A),       
                             Maroš Mozola, Martin Bujaki (4. A) 

Exel florbal cup – 4. 11. 2009

ZŠ Starozagorská – 4. miesto

reprezentovali:     Jožo Lazar (9. A), Dávid Borovský, Jano Karaffa, Lukáš Frolo,
                             Tomáš Balog, Miro Somoši (9. B), Kubo Baltovič, Robo Karaffa,
                              Denis Uram (8. A)

                                                    Obrázky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PrílohaVeľkosť
Diplom - hadzana v Auparku_10.4.2014.pdf1.2 MB
Diplom_27.4.2017.pdf686.29 KB
TURNAJ_Maly futbal-27.4.2017.pdf364.86 KB