Poradenská služba pre žiakov 9.ročníka

Vážení rodičia žiakov 9.ročníka,

na uvedenej internetovej stránke

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=4433

nájdete dôležité informácie o stredných školách, z ktorých je najväčšia nezamestnanosť.