Oznámenie zámeru prenajatia majetku

Na tejto stránke sa sústreďujú informácie o dočasne voľnom majetku mesta Košice v budove ZŠ Starozagorská 8 Košice k prenajatiu v šk. roku 2014/2015.

 

Znenie pôvodných Pravidiel prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice platných od 17.7.2012 si možete stiahnuť na: Pravidla prenajimania skol maj uzn331-2012.rtf

Úplné znenie nových Pravidiel prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice platných od 1.6.2014 si možete stiahnuť TU.

Úplné znenie Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obce si možete pozrieť na: zakon-o-majetku-obci

 

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk -  2016/2017

 

Na základe súhlasu primátora mesta Košice zo dňa 14.11.2016 (list č. A/2016/21706) so zámerom prenajímania dočasne voľných priestorov v budove ZŠ Starozagorská 8 Košice a v zmysle § 3., ods 5. Pravidiel prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice v platnom znení týmto zverejňujem zámer prenechať školský majetok (viď nižšie priložený súbor: Príloha č. 2) do nájmu v zmysle §9a ods. 5 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce.


Registrácia záujmu o prenajatie prostredníctvom písomnej ponuky záujemcu bude spustená

odo dňa 30.11.2016, 12.00 hod. a ukončená dňa 15.12.2016, 10.00 hod.

Košice 29.11.2016  

                                                                                                                          Riaditeľ školy

13.8.2013

Registrácia telocviční  

(odkaz sa otvorí v novom okne/karte).

PrílohaVeľkosť
Priloha c.1 - Podorys a specifikacia najmu v telocvicniach.pdf44.13 KB
PODMIENKY PRENAJMU TELOCVICNI A NEKR. SPORT. PLOCH.pdf61.24 KB
Rozpis_moznych_najmov_telocvicni-2014-2015_FINAL.doc96.5 KB
Príloha č. 2 - Zamer prenajatia 2016-2017_ZS Strzg8KE.pdf347.61 KB